Tilskudd til informasjonsarbeid i kommuner

Stortinget har vedtatt at det skal bevilges 20 mill. kroner til tilskuddsordningen. Midlene vil fordeles direkte til de ti kommunene med flest bosatte fra innvandrergruppene med lavest vaksinasjonsgrad. Det er ikke mulig å søke.

Sist oppdatert: 1. november 2022

Tilskuddet skal benyttes til å senke barrierer for vaksinering, blant annet gjennom målrettet informasjonsarbeid på aktuelle språk og gjennom relevante kanaler, oppsøkende virksomhet og økt tilgjengelighet.

Tilskuddet skal videre bidra til økt tillit og etterfølgelse i målgruppene når det gjelder informasjon, råd og pålegg fra myndighetene, for eksempel ved å bruke ressurspersoner i miljøene.

For å oppnå størst mulig effekt av tilskuddet, bør kommunene samarbeide med, og få innspill fra, arbeidsgivere og tillitsvalgte i den aktuelle kommunen.
Målgruppe for ordningen er innvandrere, deres barn og den øvrige befolkningen.

Disse får tilskudd for 2022

Kommune Beløp i kroner

Oslo

6 451 032
Bergen 3 102 086
Bærum 1 505 271
Stavanger 1 438 445
Drammen 1 380 163
Trondheim 1 318 219
Sandnes 1 314 252
Asker 1 237 356
Lillestrøm 1 210 503
Ålesund 1 042 674
Fant du det du lette etter?