IMDis arbeid med digitalisering på tolkefeltet

Her finner du informasjon om IMDis arbeid med digitalisering på tolkefeltet

Sist oppdatert: 22. mai 2024

Som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor skal IMDi arbeide for at norsk offentlig sektor får dekt sitt tolkebehov på en god måte. I dette arbeidet er det viktig å være oppdatert og tenke langsiktig. Et eksempel på dette er IMDIs arbeid med kartlegging og språkplanlegging, som gjør utdanningsinstitusjonene i stand til å sette opp kvalifiseringstilbud og utdannelser som er godt egnet til å møte samfunnets behov for tolker på ulike språk. Et annet eksempel er IMDis arbeid med digitalisering og KI.

Den teknologiske utviklingen går i disse dager hurtigere enn noensinne tidligere. Ny teknologi skaper hittil uante muligheter, men kommer også med et sett nye utfordringer og kan gjøre mer skade enn nytte hvis innføring og bruk skjer på feil grunnlag. IMDi tar dette sammensatte bildet på alvor og arbeider med digitalisering langs flere spor. For tiden arbeider vi med følgende prosjekter relatert til digitalisering på tolkefeltet:

  • Modernisering av Nasjonalt tolkeregister
    • I 2024 og 2025 utreder vi hvilke behov brukerne av Nasjonalt tolkeregister har i dag, og ser på hvordan registeret kan utvikles til å bli enda bedre.
  • FoU-prosjekt om digitalisering på tolkefeltet
    • Et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt, kalt DIGITOLK, ser på hvilke muligheter og begrensninger den digitale utviklingen og ny teknologi utgjør for tolkefeltet. Utredningen skal innhente informasjon om de erfaringer med digitalisering knyttet til tolkefeltet som finnes per i dag, og gi et kunnskapsgrunnlag som gjør at IMDi står bedre rustet og er forberedt på fremtiden. Prosjektet gjennomføres i 2024 og 2025.
Fant du det du lette etter?