Kurs i bruk av tolk

Vil du som offentlig tjenesteyter være bedre i stand til å bruke tolk? Her finner du nettleksjoner, film og informasjon om hvor din virksomhet kan bestille kurs i bruk av tolk.

Sist oppdatert: 18. desember 2020

Nettleksjon i bruk av tolk

VID Vitenskapelige høgskole har i samarbeid med IMDi laget en kort informasjonsfilm om bruk av tolk. Filmen gir deg blant annet svar på når du skal bruke tolk, hvem du skal, og ikke skal, bruke som tolk og hvordan du forbereder og gjennomfører en tolket samtale?


VID Vitenskapelige høgskole har i samarbeid med IMDi laget en kort informasjonsfilm om bruk av tolk. Klikk på bildet for å se filmen.

Filmen om bruk av tolk er en av seks nettleksjoner som inngår i et opplæringsprogram for ansatte i det kommunale barnevernet, i den statlige fosterhjemstjenesten og ved barnevernsinstitusjoner, og er finansiert av Bufdir. Les mer om programmet.

Kurs i bruk av tolk ved OsloMet

OsloMet – Storbyuniversitetet tilbyr et kurs for ansatte i offentlig sektor som trenger tolk i sitt arbeid. Kurset varer i en dag og holdes på bestilling. Det er maks 20 personer som kan delta på kurset.

Som kursdeltaker vil du lære mer om:

  • tolkens ansvarsområde og arbeidsmåter
  • forutsetningene for vellykket kommunikasjon via tolk
  • hvordan språkbarrieren påvirker fagpersonens profesjonalitet

Film "Konsultasjonen"

Konsultasjonen handler om en kvinne som ikke snakker norsk og som kommer til legen i følge med sin mann som blir satt til å tolke legesamtalen.

Filmen er laget for å illustrere hva som kan skje når man setter familie til å tolke. Filmen er aktuell for alle tjenesteytere innen offentlig sektor som møter språkbarrierer i sitt arbeid.

Hovedbudskapet er: Bruk tolk! I en eventuell diskusjon etter filmen vil det derfor være unødvendig å dvele ved hva som kunne vært gjort annerledes akkurat i denne situasjonen – annet enn å bestille tolk til konsultasjonen. Spørsmålene nedenfor kan danne utgangspunkt for diskusjon:

- Fikk legen stilt diagnose?
- Ga han en faglig forsvarlig tjeneste?
- Hvordan ble pasientens rett til medvirkning og informasjon ivaretatt?
- Hva burde legen ha gjort?
- Hvem har ansvaret for å sikre forsvarlig kommunikasjon i en slik situasjon?

E-læringskurs for helsepersonell

IMDi har i samarbeid med Akershus Universitetssykehus utviklet et e-læringsprogram for helsepersonell. Programmet er delt inn i 3 moduler. Modul 1 og 2 er interaktive e-læringsmoduler, mens modul 3 er en film der åtte erfarne tolker deler sine personlige betraktninger om kulturforskjeller, tabuer, pasientenes forventninger, ulikheter om helsetjenesten i andre land og i Norge.

Modul 1: "Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten" gir en introduksjon til tema og benytter fremmøtetolking som case.

Modul 2: "Telefontolking" retter oppmerksomheten mot fjerntolking i pasientkonsultasjoner.

Modul 3: "Tolkenes stemmer" stimulerer til refleksjon rundt praktiske og etiske problemstillinger ved kommunikasjon over språk- og kulturgrenser i helsetjenesten.

Fant du det du lette etter?