OsloMet – Storbyuniversitetet tilbyr et kurs for ansatte i offentlig sektor som trenger tolk i sitt arbeid. Kurset varer i en dag og holdes på bestilling. Det er maks 20 personer som kan delta på kurset.

Som kursdeltaker vil du lære mer om:

  • tolkens ansvarsområde og arbeidsmåter
  • forutsetningene for vellykket kommunikasjon via tolk
  • hvordan språkbarrieren påvirker fagpersonens profesjonalitet

Hva kan skje når offentlige tjenesteytere ikke er bevisst på å bruke kvalifiserte tolker? Se film under: