Nasjonal konferanse for tolking i offentlig sektor

Hvert andre år eller oftere arrangerer IMDi en nasjonal konferanse for tolking i offentlig sektor

Sist oppdatert: 22. mai 2024

Tolkekonferansen samler aktørene på tolkefeltet til spennende faglige innlegg og diskusjoner. Det er en viktig møteplass for nettverksbygging og kunnskapsutveksling, og bidrar til å samle feltet og gi en felles forståelse av det gjeldende utfordringsbildet og aktuelle tema av felles interesse.  

 

Tema for Tolkekonferansen 2024 var "Kvalitetsreform og utvikling på tolkefeltet". På konferansen fikk deltakerne blant annet høre om profesjonalisering av tolkeyrket, tolkeloven, IMDis behandling av varsler om tolkers brudd på tolkeloven, og de nyeste tallene fra Tolkemonitor LOV, om offentlige organers etterlevelse av tolkeloven.   

Fant du det du lette etter?