Rapporter om tolking i offentlig sektor utgitt eller bestilt av andre

Her finner du relevante rapporter om tolking i offentlig sektor som er utgitt eller bestilt av andre enn IMDi, sortert etter tema.

Sist oppdatert: 5. november 2021

Tolking i offentlig sektor

Kommunikasjon med barn via tolk - et flerfaglig samarbeidsprosjekt. (RVTS & NTNU, 2016). Et samarbeidsprosjekt mellom Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning, Tolk-Midt, Trondheim Kommune og Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt.

NOU 2014: 8 - Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettsikkerhet og likeverd. (BLD, 2014). Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. august 2013.

Akkurat som vi gjør med andre spesialister. (Helse Sør-Øst, 2012). Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet.

Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet. (Helse Sør-Øst, 2012). Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet. 

Tolkevirksomhet i offentlig sektor. (UDI, 2000).

Kvalifiseringsordninger

Tolkutbildning – antagningsprov och digitala plattformar: Femte nordiska tolklärarmötet. (Stockholms universitet, 2016).

Fjerntolking

Organisering av fjerntolking og tolkeformidling i offentlig sektor:
Rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 2022

Skjermtolking: når tolken er et annet sted:
- Kunnskapsoppsummering (Tolkesentralen, OUS) Desember 2015
- Sluttrapport (Tolkesentralen, OUS) August 2016
- Teknologisk rapport (Tolkesentralen, OUS) Mars 2016

Fant du det du lette etter?