Tolk eller oversetter?

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, men ikke for oversettelse. Tolking og oversettelse er ikke det samme.

Sist oppdatert: 2. november 2023

Siden IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, er det mange som også henvender seg til oss med spørsmål om oversettelse. Men tolking og oversettelse er to forskjellige fagområder. På denne siden forklarer vi de viktigste forskjellene og gir noen tips til hva du må tenke på hvis du trenger skriftlig oversettelse.

Du kan lese mer om å nå ut til minoritetsspråklige innbyggere med informasjon i IMDis veileder: Hvordan nå ut med informasjon til personer med innvandrerbakgrunn. Veilederens kapitel 6 omhandler skriftlig oversettelse til andre språk.

Forskjellen mellom tolker og oversettere

IMDis ansvarsområde som nasjonal fagmyndighet for tolking gjelder tolker som tolker muntlig mellom to språk eller til og fra tegnspråk. Oversettelse er derimot å oversette tekst skriftlig fra ett språk til et annet.

Tolker snakker minst to språk og må i tillegg håndtere intense samtalesituasjoner og finne muntlige formuleringer raskt. Likevel er det ingen reelle krav til skriftlig språkkompetanse for å bli kvalifisert tolk. Det betyr at en god tolk ikke nødvendigvis er en god oversetter. 

Oversettere har tilgang til en rekke hjelpemidler som ordbøker, internett og avansert programvare mens de jobber. Oversettere har høy lesekompetanse og må kunne skrive veldig godt.

Statsautoriserte translatører 

En statsautorisert translatør er en oversetter som har bevilling fra Norges handelshøyskole i henhold til Forskrift om bevilling som statsautorisert translatør

Master i oversettelse

Universitetet i Agder tilbyr et masterprogram i oversettelse og fagspråklig kommunikasjon. Med en master i oversettelse kan du produsere og oversette fagspråklig kommunikasjon for næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet. 

Oversetterregister

Nasjonalt tolkeregister er et register over kvalifiserte tolker og har ikke informasjon om kvalifikasjoner innen oversettelse. Translatørportalen er et register over aktive statsautoriserte translatører. Registeret eies og driftes av Statsautoriserte translatørers forening.

 

Fant du det du lette etter?