Tolk eller oversetter?

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, men ikke for oversettelse. Tolking og oversettelse er ikke det samme.

Sist oppdatert: 18. januar 2022

Siden IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, er det mange som også henvender seg til oss med spørsmål om oversettelse. Men tolking og oversettelse er to forskjellige fagområder. Her forklarer vi de viktigste forskjellene og gir noen tips til hva du må tenke på hvis du trenger skriftlig oversettelse. Du finner også en lenke til Translatørportalen med en oversikt over statsautoriserte translatører.

Forskjellen mellom tolker og oversettere

Her snakker vi primært om tolker som tolker muntlig mellom to språk eller til og fra tegnspråk. Oversettelse er derimot å oversette tekst skriftlig fra ett språk til et annet.

Tolker snakker minst to språk og må i tillegg håndtere intense samtalesituasjoner og finne muntlige formuleringer raskt. Likevel er det ingen reelle krav til skriftlig språkkompetanse for å bli kvalifisert tolk.

Oversettere har tilgang til en rekke hjelpemidler som ordbøker, internett og avansert programvare mens de jobber. Oversettere har høy lesekompetanse og skriver veldig godt.

Statsautoriserte translatører er kvalifiserte oversettere

En statsautorisert translatør er en oversetter som har bevilling fra Norges handelshøyskole i henhold til Forskrift om bevilling som statsautorisert translatør. "Statsautorisert translatør” er den eneste beskyttede oversettertittelen i Norge. “Autorisert oversetter”, “kvalifisert oversetter”, “(bare) translatør”, “fagoversetter” osv. er ikke beskyttede titler, og det er fritt fram for enhver å tilby oversettelsestjenester på det åpne markedet.

Det er kun et fåtall som har kompetansen som skal til for å bestå autorisasjonsprøven i oversettelse og slik få bevilling som statsautorisert translatør. Du bør bruke statsautorisert translatør til oversettelse av juridiske og offisielle dokumenter, vedtak og lignende. Du kan også bruke statsautorisert translatør til andre typer oversettelse, men det finnes også andre oversettere i Norge. Bare husk at kvalitetssikring alltid er viktig.

Nasjonalt tolkeregister er ikke et oversetterregister

Nasjonalt tolkeregister er et register over kvalifiserte tolker og har ikke informasjon om kvalifikasjoner innen oversettelse. Translatørportalen er et register over aktive statsautoriserte translatører som eies og driftes av Statsautoriserte translatørers forening.

Bestilling av oversettelse

Det kan være at arbeidsplassen din har en rammeavtale for oversettelsestjenester som du skal forholde deg til. Hvis dere har en avtale for tolketjenester, er det ikke sikkert at denne avtalen også gjelder oversettelse. Tolking og oversettelse er såpass forskjellige typer tjenester at dere bør stille spesifikke krav til hver tjeneste. Det finnes aktører som tilbyr begge tjenester, men de fleste har spesialisert seg på ett område og gjerne også på språk.

Hvis du skal bestille oversettelse bør du først og fremst ha gode og klare svar på følgende spørsmål:

  1. Hva skal oversettes, til hvilke språk og hvorfor?
  2. Bør oversettelsen utføres av statsautorisert translatør?
  3. Er det som skal oversettes korrekturlest og klart til oversettelse?
  4. Inneholder bestillingen tydelige krav til kvalitet og kvalitetssikring?
  5. Er det referansemateriell, informasjon eller instrukser oversetteren bør ha?
  6. Kan du eller en annen fagperson kontaktes hvis oversetteren har spørsmål om oppdraget?
  7. Har du en plan for hvordan den ferdige oversettelsen skal kvalitetssikres internt før bruk?

IMDi jobber også for tiden med en veileder om bruk av oversettelsestjenester som vil gå mer i dybden.

Fant du det du lette etter?