Webinar om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold - dag 1

Hvordan forebygge og håndtere saker som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold?

Sist oppdatert: 12. juni 2021

Tidspunkt

10. juni 2021 08.30-15.00 Legg i kalender

Sted

Webinar

Arrangør

IMDi

Pris

Gratis

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 8. juni 2021

Mål for dagen

Det settes fokus på forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, hvordan tilnærme seg foreldre og utsatte, avdekking og håndtering av enkeltsaker, tverretatlig samarbeid og transnasjonalt perspektiv (ufrivillig opphold i utland, forebygge utreise m.m.)

Dagen vil være basert på erfaringer fra Norden og eksempler fra praksis i Norge. Disse vil ta utgangspunkt i hva ansatte i førstelinjetjenesten bør kunne for å håndtere saker relatert til tema, samt ha bevissthet på tverretatlig samarbeid.

Gjennom dagen vil vi ha søkelys på begreper som negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold

Målgruppe

Førstelinjetjenesten som møter de unge direkte som for eksempel helsesykepleier, skoleansatte, miljøterapeuter, barneverntjenesten, politi, utekontakt, NAV-ansatte m.m.

Webinaret foregår 10. og 11. juni 2021. Programmet er likt begge dager, med noen forskjellige caser de to dagene. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken dag du vil delta.

Program og påmelding

Fant du det du lette etter?