IMDis årskonferanse 2023

IMDis årskonferanse er for deg som er leder eller beslutningstaker i stat, kommune, fylkeskommune, næringsliv eller organisasjonsliv.

Sist oppdatert: 31. oktober 2023

Tidspunkt

30. oktober 2023 09.30-16.00 Legg i kalender

Sted

Clarion Hotel The HUB Se på kart

Arrangør

IMDi

Konferansen skal gi faglig påfyll og inspirasjon. Direktøren gjør opp status på integreringsfeltet, vi gir aktuelle foredragsholdere ordet og deler ut bosettings- og integreringsprisen. Konferansen er kun for inviterte og er nå fulltegnet. Ved spørsmål, send e-post til: konferansen@imdi.no

Tema for 2023:

Vi opplever historisk høye ankomster av fordrevne fra Ukraina. Rekordmange flyktninger har fått en tryggere hverdag i lokalsamfunn over hele landet. Behovet for arbeidskraft er stort i flere sektorer, men også flere innvandrere skal i jobb. Den spesielle situasjonen kan sette tjenesteapparatet under press og skaper behov for nye løsninger og samarbeidsformer.

På konferansen ser vi tilbake på året som har gått, og setter kurs for det viktige arbeidet for god integrering og mer mangfold framover. Vi spør: Er vi på rett vei og hva tar vi med oss videre?

Program

Les om de medvirkende på scenen her.

 • 08.30 Registrering
 • 09.30 Åpning
  Tonje Brenna, statsråd, Arbeids- og inkluderingsdepartement (AID).
 • 09.45 Hvordan går det med integreringen?
  Libe Rieber-Mohn, direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • 10.00 Kulturelt innslag
  Høytlesning og illustrasjoner fra boka «Vannliljer på havet».
  Amalie Hyun Ju Eggen, skuespiller og danser og Veronica Salinas, forfatter og litteraturformidler.
 • 10.05 Migrasjonsbildet nasjonalt og internasjonalt
  Frode Forfang, direktør, Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • 10.15 Krig i Europa - hva gjør det med oss og hvordan innretter vi oss fremover?
  Cecilie Hellestveit, jurist, konfliktforsker og folkerettsekspert, UiO og Folkerettsinstituttet.

  Russlands krigføring i Ukraina utfordrer vår vante verdensorden. I lys av en økende andel mennesker på flukt og det geopolitiske bildet, hvordan skal vi svare og innrette oss?
 • 10.25 Ukrainernes møte med Norge- mellom midlertidighet og etablering
  Vilde Hernes forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Oslo Met.

  Hva skiller mottaks- og integreringsregimene i Norden? Hva er den norske strategien? Og hvilke dilemmaer står ukrainere, kommuner og arbeidsgivere overfor i det videre integreringsarbeidet?
 • 10.40 Samtale: Ukraineres møte med Norge - velger vi riktig strategi?
  Moderator: Saera Khan, foredragsholder
  • Det er en forventing om at ukrainere raskt kommer i jobb og kan forsørge seg selv, selv om den første jobben ikke er i tråd med medbrakt kompetanse og erfaring. Vil den norske strategien gi resultater?

   Deltakere:
   • Sveinung Skule, direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
   • Hans Christian Holte, direktør, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
   • Olexandra Dieneko, forsker, By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), Oslo Met
   • Mari Trommald, avdelingsdirektør, Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • 11.00 Pause
 • 11.30 Svensk sammenbrudd
  Refleksjoner fra Norge; Hva kan vi lære av Sveriges håndtering og bør det få konsekvenser for norsk integreringspolitikk?

  Grete Brochmann, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo (UiO)
 • 11.45 Samtale:
  Bør situasjonen i Sverige få konsekvenser for norsk integreringspolitikk?

  Moderator: Håvard Kleppa, kommunikasjonsrådgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
  • Segregering, opphopning av levekårsproblemer og utenforskap som går i arv har fått vokse fram i de utsatte områdene i Sverige. Hvordan er situasjonen her hjemme og hvordan forebygge kriminalitet og utenforskap? Kan arbeidsliv, frivillighet, idretten og skole bli bedre på integrering?
   • Grete Brochmann, professor, Universitet i Oslo (UiO)
   • Zaineb Al-Samarai, president, Norsk Idrettsforbund og olympiske paralympiske komité (NIF)
   • Manne Gerell, universitetslektor, Universitetet i Malmø (MAU) og Universitetet i Oslo (UiO)
   • Ola Mannsåker, leder for bydelsutvalget Søndre Nordstrand
 • 12.05 Kulturelt innslag: Filmpremiere og sang
  Møte mellom Alen Seblani fra Ukraina og Lars Lillo-Stenberg fra de Lillos.
  Alen Seblani synger og spiller.
 • 12.15 Norges samfunnsutfordringer - og innvandreres rolle i løsningene
  Ulf Andersen, statistikksjef, NAV.
  • Med bakgrunn i NAVs omverdensanalyse, får vi innblikk i tall og samfunnsutfordringer. Og deltakelse i arbeidsliv og velferd med vekt på innvandrere.
 • 12.30 Samtale: Flere med innvandrerbakgrunn skal inn og opp i norsk arbeidsliv;
  Har vi trykket på alle knappene eller har vi flere verktøy i verktøykassa?

  Moderator: Jon Rogstad, forsker I, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet.
  • Det er behov for arbeidskraft. Forventningene er høye til at arbeidsgivere ikke bare ansetter, men stiller opp som opplærings- og kvalifiseringsarena. Hva skal til for at arbeidsgivere tenker utradisjonelt, overkommer språkbarrierer og ansetter mennesker med annen bakgrunn og annerledes CV? Hva trenger arbeidsgivere for å stille opp?

   Deltakere:
   • Kevin Rydland, leder, Zebra Consulting
   • Julie Lødrup, førstesekretær, Landsorganisasjon i Norge (LO)
   • Hanne Cecilie Kavli, forskingssjef, Forskingsstiftelsen Fafo (Fafo)
   • Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør, NHO Service og Handel (NHO)
 • 12.50 IMDis Ungdomspanel gir råd for god integrering
  Ungdommer med ulike erfaringer og perspektiver gir innspill til politikkutvikling på integreringsfeltet. Panelet speiler mangfoldet av ungdom i Norge i dag. Her får vi høre deres råd.
 • 13.00 Lunsj
 • 14.00 Jeg har også en drøm.
  Mitt møte med rasisme og diskriminering- som barn, ungdom og mor

  Tinashe Williamson, forfatter, skuespiller og modell.
 • 14.15 Integrerings- og mangfaldarbeid som kontinuerleg samfunnsdugnad;
  Kva har vi fått til og kva har vi lært?

  Arild Melvær, pensjonert leder for flyktningeenheten og Øyvind Bang-Olsen, kommunedirektør i Kinn kommune, fjorårets vinner av Bosettings- og integreringsprisen
 • 14.30 Utdeling av bosettings- og integreringsprisen
  Prisen deles ut av statssekretær Kjetil Vevle Arbeids-og inkluderingsdepartementet (AID)
 • 14.50 Kulturelt innslag
  Musikk og dans ved Matata

Årets bosettings- og integreringspris

Harstad, Molde, Ullensvang, Tønsberg, Nordre Follo og Kristiansand er kommunene som i år skal konkurrere om Bosettings- og integreringsprisen.

Se video og les mer om kandidatene

Årskonferansen 2022

Se utdrag fra fjorårets konferanse.

Fant du det du lette etter?