Informasjonsmøte om tilskudd for å nå ut med koronainformasjon til innvandrerbefolkningen

IMDi inviterer til et digitalt informasjonsmøte om ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2022.

Sist oppdatert: 22. desember 2021

Tidspunkt

20. desember 2021 15.30-16.30 Legg i kalender

Sted

Digitalt møte

Arrangør

IMDi

Hovedformålet med tilskuddsordningen er å bidra til målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, slik at flere personer med innvandrerbakgrunn vaksinerer seg. Formidling av annen koronarelatert informasjon fra myndighetene kan også være aktuelt.

Det er berammet 20 mill. til ordningen og søknadsfristen er 6. januar.

Under informasjonsmøtet vil IMDi presentere tilskuddsordningen og Folkehelseinstituttet vil presentere status på pandemien og myndighetenes råd om vaksinasjon. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Du trenger ikke melde deg på.

Følg webinar

Dagsorden

Kl 15.30 Velkommen og informasjon om IMDis koordineringsrolle under covid-19-pandemien og formålet med tilskuddsordningen ved divisjonsdirektør Andreas C. Halse

Kl 15.40 Status for vaksinasjon, smittevern mm. ved overlege Ellen Furuseth ved Folkehelseinstituttet

Kl 15.55 Formål med midlene, retningslinjer og rapportering til IMDi ved seniorrådgiver Marit Lund Larsen

Kl 16.10-16.25 Spørsmål

Kl 16.25-16.30 Avslutning ved Andreas C. Halse

Fant du det du lette etter?