Tidspunkt

5. juni 2020 09.00-10.00 Legg i kalender

Sted

IMDis lokaler i Tollbugata 20. Arrangementet strømmes på imdi.no og Facebook

Pris

Gratis

Arrangementet blir strømmet

Gjennom de to siste tiårene har innvandrerbefolkningen i Norge tredoblet seg. På de fleste områdene der vi kan studere utviklingen over tid har forskjellene enten vært stabile, eller blitt gradvis mindre, slik som i arbeidsdeltakelse, barnehagedeltakelse og i kriminalitetsstatistikken. Dette vitner om en vesentlig integreringskapasitet i det norske samfunnet gjennom denne perioden. Samtidig kommer det tydelig frem at det er gjennomsnittsforskjeller på de fleste områder. Noen av forskjellene er større og mer alvorlige enn andre, slik som at nær fire av ti barn i innvandrerfamilier opplever vedvarende lavinntekt, mens andelen i hele barnebefolkningen er en av ti.

I en tid der innvandrerbefolkningen har økt raskt er det avgjørende for samfunnet at vi lykkes med integreringen.

Fant du det du lette etter?