Tolkekonferansen 2022 – Hvordan lykkes med tolkeloven?

Hva har tolkeloven bidratt til så langt, hvilke utfordringer byr den på og hvilke erfaringer kan vi dra nytte av i det videre arbeidet med å oppnå en best mulig etterlevelse av loven i offentlig sektor.

Sist oppdatert: 6. desember 2023

Tidspunkt

1.-2. desember 2022 Legg i kalender

Sted

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Se på kart

Last ned programmet i pdf-format her

Presentasjoner fra konferansen

Minoritetsspråklige innbyggeres perspektiver på tolkede samtaler – ferske forskningsfunn

Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU

Kommunikasjon med minoritetsspråklige innbyggere under pandemien

Warsame Abdullahi Ali , forsker, Folkehelseinstituttet

Når terroren rammer: Rettsaken etter 22.juli-terroren fra en tolks perspektiv

John Richard Stokbak Sciaba, statsautorisert tolk og translatør, jurist

Preparedness in a Rapidly Changing Environment

Elisa Gillogley-Mari og Diedrick Zanen, tolkekoordinatorer, Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC)

Viktigheten av kvalifisert tolk for å lykkes med politiavhør av minoritetsspråklige

Maj Iren Mork-Johansen, Politioverbetjent i Øst politidistrikt

Tolkelovens krav til offentlige organer

Antonio Spagnolo, jurist, avdeling tolk, IMDi

Retten til tolk i folketrygdloven

May Elin Olsen, jurist ved NAV hjelpemiddelsentral Trøndelag

Tolkelovens krav til retningslinjer for bestilling og bruk av tolk: Regler og realiteter

Tonje Bentzen, Proba samfunnsanalyse

Har vi mange nok tolker til å dekke fremtidens tolkebehov?

Hilde Fiva Buzungu, Gaute Simensen og Konstantinos Skenteris, IMDi

Fra retningslinjer om god tolkeskikk til krav til tolker i lov og forskrift

Hanne Løfsnes, avdelingsleder, avdeling tolk, IMDi

Når tolken bryter loven: IMDis rolle

Mansor Zalmai, jurist, avdeling tolk, IMDi

Hjelpemidler og tilrettelegging: Koordinering og organisering

Linda Stadshaug og Berit Ø. Søgård, Styringsenheten, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Forutsigbarhet og felleskap i arbeidshverdagen

Karin Eriksen Andersgaard og Katarzyna Skorupska, Tolkesentralen OUS

Profesjonalitet, tilhørighet og fellesskap for fremtidens tolker i Helse Bergen

Panita Laksuktom og Lene Towsen Harloff, Helse Bergen

Vertskommune-samarbeid: tolkeformidling, oppfølging og kvalitetssikring i egenregi

Shazia Khurram, leder kommunalt tolkesamarbeid på Romerike

Lansering av IMDis nye e-læringskurs om skjermtolking

Martin Bakken og Leonardo Doria de Souza, seniorrådgivere, avdeling tolk, IMDi

Program torsdag 1. desember

09:00   Registrering, kaffe og lett servering
10:00  

Velkommen og praktisk informasjon

Noman Mubashir, konferansier
   

Åpning av konferansen

Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi
   

Fra utredning til forslag om tolkelov

Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd og leder av Tolkeutvalget
   

Tolkelovens betydning for tolker

Eremias Negassie, statsautorisert tolk
   

Betydningen av tolkeloven og kvalifiserte tolker for urfolk og andre språklige minoriteter i Norge

Laila Susanne Vars, rektor ved Sámi allaskuvla
   

Tolkelovens betydning for døve og andre minoritetsspråklige innbyggere i Norge

Hilde Haualand, professor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet

11:20

11:40

Pause

   

Minoritetsspråklige innbyggeres perspektiver på tolkede samtaler – ferske forskningsfunn

Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU
   

Betydningen av tolking for minoritetsspråklige innbyggeres rettsvern i Norge

Cecilia Dinardi, advokat og partner i advokatfirmaet Elden
   

Å ikke bruke profesjonelle tolker gjør de mest sårbare av oss enda mer sårbare

Kadra Yusuf journalist, forfatter og samfunnsdebattant
12:50 14:00 Lunsj
14:00 15:40 Parallelle læringsverksteder
   

Læringsverksted 1

Tjenesteyting uten felles språk: utfordringer og løsninger

Læringsverksted 2

Etterlevelsen av tolkeloven i praksis: juridiske dilemmaer og muligheter

Læringsverksted 3

Fremtidens tolkebehov på ulike språk

   

Viktigheten av kvalifisert tolk for å lykkes med politiavhør av minoritetsspråklige

Maj Iren Mork-Johansen, Politioverbetjent i Øst politidistrikt

Tolkede rettsmøter

Diderik Heiberg Danbolt, tingrettsdommer Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Helsepersonells holdninger til bruk av tolk - muligheter og barrierer for likeverdige helsetjenester

Ida Marie Bregård, førstelektor, OsloMet og nestleder Norsk sykepleierforbunds faggruppe for migrasjonshelse 

Medisinske konsultasjoner med leger som snakker norsk som andrespråk. Hva innebærer det for tolker?

Magdalena Solarek-Gliniewicz, stipendiat ved MultiLing, UiO

Tolkelovens krav til offentlige organer

Antonio Spagnolo, jurist, avdeling tolk, IMDi

Retten til tolk i folketrygdloven

May Elin Olsen, jurist ved NAV hjelpemiddelsentral Trøndelag

 

Vurderinger av når offentlige organer må benytte tolking

Jonas Kaas Korsåsen, saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner

Tolkelovens krav til retningslinjer for bestilling og bruk av tolk: Regler og realiteter

Tonje Bentzen, Proba samfunnsanalyse

Tolking og rettsikkerhet

Martin Kristoffersen, Advokatfullmektig, Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko

Tolkebehov i Norge på 100 språk, nå og i fremtiden

Magne Asphjell, partner i Oslo Economics

Språkloven, samfunnet og fremtidens tolkebehov på norsk tegnspråk

Sonja Myhre Holten, seniorrådgiver, Språkrådet

Fremtidens tolkebehov på samiske språk
Joret Mihkkal Bals, rådgiver, Sámi allaskuvla

Har vi mange nok tolker til å dekke fremtidens tolkebehov?

Hilde Fiva Buzungu, Gaute Simensen og Konstantinos Skenteris, IMDi

Panelsamtale «Fremtidens tolkebehov på ulike språk»

Magne Asphjell, Joret Mihkkal Bals (Sámi allaskuvla), Sonja Myhre Holten, Hilde Fiva Buzungu

 

15:40   Pause med lett servering
16:00  

Medfølelsens pris

Et foredrag med Per Isdal, psykologspesialist, forfatter og grunnlegger av Alternativ til vold
16:55 17:00 Takk for i dag og informasjon om kveldsprogram
19:30 22:00 Festmiddag med eget program

Program fredag 2. desember

09:00   Takk for i går og praktisk informasjon v/Noman Mubashir, konferansier
09:10  

Tolkeloven: En mer rettferdig verden for urfolk og språklige minoriteter

Aili Keskitalo, politisk rådgiver i Amnesty International
   

Kommunikasjon med minoritetsspråklige innbyggere under pandemien

Warsame Abdullahi Ali , forsker, Folkehelseinstituttet
   

Når terroren rammer: Rettsaken etter 22.juli-terroren fra en tolks perspektiv

John Richard Stokbak Sciaba, statsautorisert tolk og translatør, jurist
10:30   Pause med lett servering
10:50  

Preparedness in a Rapidly Changing Environment

Elisa Gillogley-Mari og Diedrick Zanen, tolkekoordinatorer, Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC)
11:30 12:30 Lunsj
12:30 14.15 Parallelle læringsverksteder
   

Læringsverksted 1

Tolkeprofesjonen før, nå og i fremtiden 

Læringsverksted 2

Organisering av tolketjenester

Læringsverksted 3

Hvordan kan digitalisering bidra til å nå målene med tolkeloven?

   

Tolking – fra veldedighet til lovregulert profesjon Ingeborg Skaten, førstelektor emerita, Høgskulen på Vestlandet

Fra retningslinjer om god tolkeskikk til krav til tolker i lov og forskrift

Hanne Løfsnes, avdelingsleder, avdeling tolk, IMDi

Når tolken bryter loven: IMDis rolle

Mansor Zalmai, jurist, avdeling tolk, IMDi

 

 

 

 

 

 

 

Hjelpemidler og tilrettelegging: Koordinering og organisering

Linda Stadshaug og Berit Ø. Søgård, Styringsenheten, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Forutsigbarhet og felleskap i arbeidshverdagen

Karin Eriksen Andersgaard og Katarzyna Skorupska, Tolkesentralen OUS

Sammen om et felles mål

Rita-Alise Porsanger-Moen, enhetsleder, tolketjenesten SANKS, Finnmarkssykehuset

Profesjonalitet, tilhørighet og fellesskap for fremtidens tolker i Helse Bergen

Panita Laksuktom og Lene Towsen Harloff, Helse Bergen

PST som oppdragsgiver for tolker

Rebecca Skretteberg, tolkekoordinator PST

Vertskommune-samarbeid: tolkeformidling, oppfølging og kvalitetssikring i egenregi

Shazia Khurram, leder kommunalt tolkesamarbeid på Romerike

Digitalisering: en quick-fix til å lykkes med tolkeloven?

Jessica P.B. Hansen, førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

Digitale oversettingsverktøy: God helsehjelp når tolk ikke er til stede

Camilla Holt Hasle, prosjektleder, Helse Sør-Øst

Hvordan kan digitale løsninger sikre at intensjonen i tolkeloven ivaretas?

Ingrid Olsen, avdelingsdirektør for Avdeling for innovasjon og domstolutvikling, Domstol-administrasjonen og Thomas Freitag, Proweb 

Lansering av IMDis nye e-læringskurs om skjermtolking

Martin Bakken og Leonardo Doria de Souza, seniorrådgivere, avdeling tolk, IMDi

14:15   Pause med lett servering
14:30  

Hvordan lykkes med tolkeloven?

Panelsamtale ledet av Noman Mubashir: Hvordan kan profesjonene samarbeide om å nå målene med tolkeloven?

Med Kaveh Rashidi, lege, forfatter og foredragsholder, Paulina Ślusarczyk, leder Norsk tolkeforening, Mariann Eidberg, leder Tolkene i akademikerforbundet (TIA), Ingeborg Skaaten, førstelektor emerita, Høgskulen på Vestlandet og Hanne Løfsnes, avdelingsleder, IMDi
15:00 15:30

Avslutning 

Nancy Herz, statssekretær, Arbeids - og inkluderingsdepartementet

 

Fant du det du lette etter?