For mye bruk av ukvalifiserte tolker i det offentlige

34 prosent av tolkeoppdragene i det offentlige tildeles til ukvalifiserte tolker. Det viser en ny rapport publisert av IMDi. – Det offentliges etterlevelse av tolkeloven må bli bedre, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Sist oppdatert: 28. mars 2024

Den nye rapporten Tolkemonitor LOV måler offentlige organers etterlevelse av tolkeloven. Loven pålegger offentlige organer å bruke kvalifisert tolk, hvor dette er nødvendig.

Rapporten viser at mange offentlige organer er langt fra å oppfylle tolkelovens krav og bestemmelser. 47 prosent har ingen retningslinjer overhodet.

- Å forstå og bli forstått er et grunnleggende behov for oss alle. I møte med det offentlige er det særlig viktig med god kommunikasjon. Tolkeloven kom på plass i fjor og var et stort skritt i riktig retning. Nå må vi sikre at loven etterleves, sier Rieber-Mohn.

Rapporten viser at andelen tolkeoppdrag som utføres av kvalifiserte tolker øker, fra 60 prosent i 2021 til 66 prosent i 2022. De stedene hvor man har valgt å organisere seg på en slik måte at man løser sitt tolkebehov i egenregi, er andelen 97 prosent. 

- Dette er den første rapporten etter at loven trådte i kraft, men ikke den siste. Det blir sentralt for oss å følge utviklingen over tid, sier IMDi-direktøren.

Rapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag av IMDi. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor.

Les mer og last ned rapporten «Tolkemonitor LOV 2022»

Se rapportlanseringen: Tolkemonitor LOV 2022

Fant du det du lette etter?