Ber kommunene bosette 13 000 flyktninger

IMDi ber norske kommuner ta imot 13 000 flyktninger neste år. Selv om det er betydelig lavere enn tidligere antatt, er det likevel det nest høyeste tallet noensinne. Frist for å svare på anmodningen er 10. desember.

Sist oppdatert: 10. oktober 2016

I november 2015 så det ut til at hele 21 000 flyktninger ville trenge bosetting i 2017. Nå ber IMDi kommunene bosette 13 000. Av disse er 1 100 enslige mindreårige. Årsaken til at det er færre flyktninger som trenger bosetting, er lave asylankomster og færre som innvilges opphold.

Les mer om hvordan flyktningene fordeles mellom kommunene.

– Situasjonen i november i fjor var preget av store ankomster av asylsøkere og usikkerhet rundt hvor mange som ville komme til Norge videre framover. Plantallene tok høyde for en utvikling som ikke har slått til. Nå tilpasser vi vår anmodning til den reelle situasjonen, sier direktør for IMDi, Libe Rieber-Mohn.

I år bosettes rundt 15 000 flyktninger, det høyeste antallet noensinne. Av disse er rundt 1 750 enslige mindreårige. 

– Kommunene har de siste par årene vist en enorm vilje og stor kapasitet til å ta imot de flyktningene vi har bedt dem om. Dette fortjener de anerkjennelse for. Det er viktig at det gode arbeidet fortsetter, selv om antallet som skal bosettes er lavere enn tidligere antatt, sier Rieber-Mohn.

Kommunene får dekket stadig mer av utgiftene til bosetting, integrering og norskopplæring gjennom statlige støtteordninger, ifølge Beregningsutvalgets rapport 2015.

Det er stor usikkerhet til hvor mange som vil komme til Norge framover, derfor er det for tidlig å gi noe anslag på behovet for å bosette flyktninger i 2018. Det vil IMDi og Nasjonalt utvalg for bosetting komme tilbake til neste år.

Henter figur...

I IMDis statistikkløsning finner du tall på innvandring, bosetting og integrering. Tallene er tilgjengelig for alle kommuner, fylker og næringsregioner i Norge.

Fant du det du lette etter?