Færre enslige mindreårige flyktninger må bosettes i kommunene

Kommunene har i 2016 sagt ja til å bosette flere enslige mindreårige enn det som har vist seg å bli det reelle behovet.

Sist oppdatert: 30. september 2016

Tidligere har IMDi signalisert at det ville være behov for at kommunene til sammen må bosette 4400 enslige mindreårige i 2016 og 2017. Nye prognoser viser at dette tallet vil bli vesentlig mindre. Et endelig tall blir spesifisert i kommende anmodningsbrev. 

Overføring og omgjøring av plasser

Det reduserte behovet vil først og fremst få konsekvenser for kommuner som har fattet vedtak om å bosette enslige mindreårige, men som ennå ikke har kommet i gang med etablering av mottaksapparatet. Disse kommunene får nå melding om at det ikke er behov for å bosette enslige mindreårige i kommunen. 

IMDis regionkontor har siden i sommer hatt tett dialog med de kommunene som har sagt ja til å bosette flere enn det er behov for i 2016, om å overføre plasser til 2017 så langt det er behov for, eller omgjøre plasser for enslige mindreårige til ordinære plasser for flyktninger.

Alle kommuner som har meldt fra at de er klare til å bosette enslige mindreårige flyktninger, vil få disse, ut fra den datoen de har oppgitt at de er klare til å ta imot dem. Så langt det er mulig vil regionkontorene gi informasjon til kommunene om hvilken måned de sannsynligvis vil få tildelt enslige mindreårige.

Bakgrunn for endring i prognosene

Nedgangen i behovet for å bosette enslige mindreårige flyktninger skyldes både at det kommer færre til Norge enn før, og at det i større grad gis begrenset oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere over 16 år. Disse får opphold på grunn av mangel på forsvarlig omsorg, fram til retur når de fyller 18 år.

De nye prognosene viser at er kapasiteten i kommunene høyere enn behovet i 2016 noe som vil gi et vesentlig lavere behov for 2017. Anmodningene for 2017 er klare i midten av oktober. 

Les mer om hvordan flyktningene fordeles til kommunene

 

Fant du det du lette etter?