Saksbehandlingstid for integreringstilskudd

IMDi har på slutten av året mottatt mange søknader om integreringstilskudd fra kommunene. På grunn av den store saksmengden må vi dessverre påregne en lengre saksbehandlingstid enn tidligere antatt.

Sist oppdatert: 20. desember 2016

IMDi har tidligere orientert kommunene om at de må sende inn søknad om integreringstilskudd for år 1 innen 21. november for at vi skal kunne utbetale tilskuddet i 2016.

I løpet av november og desember kom det imidlertid en stor mengde søknader, og vi ser at vi dessverre ikke klarer å behandle alle i inneværende år.

Vi behandler søknadene fortløpende i den rekkefølgen de kommer inn og utbetaler tilskuddet så fort som mulig. Målet er å behandle alle søknader som kom innen 21. november i løpet av januar 2017.

Fant du det du lette etter?