Trondheim vant bosettingsprisen

Trondheim kommune har fått bosettingsprisen 2016 for sin imponerende innsats for å bosette og integrere flyktninger. Resultatet føyer seg inn i rekken av høy og stabil bosetting over flere år.

Sist oppdatert: 26. april 2017

– Trondheim er en verdig vinner, både på grunn av sin innsats i 2016, men også for det gode arbeidet med bosetting og integrering som kommunen har drevet gjennom mange år, sier direktør Libe Rieber-Mohn som delte ut prisen på vegne av IMDi.

Prisen ble delt ut på landsmøtet til Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid 26. april.

Fra venstre: tiltaksrådgiver Sidsel B. Tømmerås, direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn, ordfører i Trondheim Rita Ottervik og rådgiver i rådmannens fagstab Reza Monajemi

I fjor bosatte Trondheim rundt 25 prosent av alle flyktninger i de tre fylkene Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, som sammen utgjør regionen IMDi Midt. Det betyr at kommunen bosatte 627 av 2702 flyktninger. Av disse var hele 123 enslige mindreårige flyktninger.

Trondheim får prisen ikke for den høye bosettingen i 2016 alene, men fordi resultatet føyer seg inn i rekken av høy og stabil bosetting over flere år.

Kommunen har gjennom mange år vist imponerende vilje og evne til å integrere flyktninger. I 2016 gikk 53 prosent av deltagerne i introduksjonsprogrammet i Trondheim over i arbeid eller utdanning. Det er beste resultatet blant landets storbyer.

De fem andre kommunene som var nominerte til prisen var Bergen, Arendal, Bodø, Rælingen og Tynset. Juryen understreker at alle de nominerte kommunene har utmerket seg med en solid bosettingsinnsats. I så måte er alle gode kandidater til Bosettingsprisen, og juryen gratulerer samtlige med en velfortjent nominering.

Her kan du lese om alle de nominerte kommunene

Derfor mener juryen Trondheim kommune fortjener bosettingsprisen:

 • Arbeidet med bosetting, kvalifisering og inkludering er godt forankret i kommunens planer og strategier
 • Det samarbeides tverrfaglig når bosettings- og kvalifiseringsarbeidet planlegges og gjennomføres
 • Ledelsen i alle involverte fagenheter har månedlige koordineringsmøter
 • På operativt nivå er det nedsatt en arbeidsgruppe som er representerte ved fagledere og saksbehandlere fra alle relevantede enheter
 • Kommunen har bosatt på et stabilt, høyt nivå over år i tråd med IMDis anmodning og bosetter om lag 25% av alle flyktningene i regionen
 • Boliger og bærekraftig bosetting sikres gjennom:
  • Bosetting i hele kommunen
  • Flyktningenes førsteprioritet i tildeling av kommunale boliger
  • Et utmerket samarbeid mellom private utleiere og kommunen  
  • Fokus på flyktningers selvstendige boligkarriere
 • Aldri har en kommune bosatt så mange enslige mindreårige på ett år
 • Kommunen rekrutterer husverter for enslige mindreårige, som får i oppgave å hjelpe ungdommen med å bli kjent i lokalsamfunnet, få nye erfaringer, delta i samfunnslivet og bli trygg på nye arenaer. Husverten bidrar også i trening av språk
 • Kommunen driver kontinuerlig forbedringsarbeid for å høyne resultatene i introduksjonsordningen og har iverksatt flere innovative tiltak for å få flere ut i arbeid eller utdanning
 • De siste års systematiske samarbeid med arbeidsgivere, som har behov for arbeidskraft, har løftet introresultatene og kommunen kan i dag vise til det beste resultatet blant landets storbyer
 • Som IA bedrift har kommunen vedtatt å stille praksisplasser til rådighet i alle enheter
 • Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv er vedtatt med målsettingen om at arbeidsstokken skal speile befolkningssammensetningen i kommunen
 • Kommunen har iverksatt en strategi for alle enheter som jobber med flyktninger; med mål om «Bolig dag 1. Arbeid dag 2»
Model.ImageAltText
Lær fra andre kommuner:

Fast jobb er målet

I Trondheim blir Kvalifiseringssenteret for innvandrere sett på som rekrutteringspartner for bedrifter. Det er resultatet av et systematisk arbeid mot arbeidsgivere. Praksisplass er aldri et mål i seg selv.

Fant du det du lette etter?