Færre kommuner får flyktninger i 2018

IMDi kommer til å be rundt halvparten av kommunene som har tatt imot flyktninger de siste årene om å bosette i 2018. Årsaken er at færre søker asyl i Norge. Anmodningen kommer i starten av november.

Sist oppdatert: 2. november 2017

Neste år vil det være behov for å bosette betydelig færre flyktninger i norske kommuner. De siste prognosene fra juni sier at behovet vil være om lag 4 400 personer, inkludert 210 enslige mindreårige. Det er under halvparten av antallet som kommunene kommer til å ta imot i år.

Nye prognoser er klare i slutten av oktober, og etter det vil IMDi og KS beslutte hvor mange flyktninger den enkelte kommune vil bli bedt om å ta imot i 2018. De aktuelle kommunene vil få anmodning fra IMDi i uke 45 (ikke 44 som tidligere varslet). Kommunene som ikke blir bedt om å bosette flyktninger neste år vil også bli informert.

Her kan du lese mer om bosettingsprosessen.

Hvem blir spurt?

Dette er kriterier når man skal vurdere hvor mange flyktninger de enkelte kommunene blir bedt om å ta imot i 2018:

  • innbyggertall
  • sysselsettingsnivå
  • resultater i introduksjonsprogram over tid

Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som har bestemt disse kriteriene.

I praksis vil bare rundt halvparten av kommunene som har bosatt de siste årene bli bedt om å bosette flyktninger i 2018. Disse kommunene må være forberedt på å ta imot vesentlig færre flyktninger enn de gjør i 2017, men de vil ikke bli bedt om å ta imot færre enn 10.

Fant du det du lette etter?