Hvordan gikk det med introduksjonsprogrammet i din kommune?

IMDi ber kommunene være ajour med å registrere avslutningsårsak og tiltak i introduksjonsprogrammet i 2017 i NIR. Frist er 15. januar.

Sist oppdatert: 14. desember 2017

Merk at for kommuner som er omfattet av kommune- og fylkessammenslåing vil det ikke være mulig å overføre data fra kommunenes fagsystem til NIR de første ukene i januar. Disse kommunene vil i denne perioden fortsatt kunne registrere direkte i NIR, inntil det åpnes for overføring mellom NIR og fagsystem igjen.

Hva må du gjøre?

Du må gjøre to ting:

 • 1. Registrere følgende opplysninger i NIR (enten direkte i NIR eller via kommunens fagsystem):
  • avslutningsårsak for deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2017 
  • tiltak i introduksjonsprogrammet for personer som deltok i 2017
 • 2. Sjekke at dataene registrert i NIR er korrekt – dette må du gjøre uavhengig av om kommunen bruker eget fagsystem til registrering, eller registrerer direkte i NIR.

Merk også at fra 2017 er kommunenes KOSTRA-rapportering til SSB om introduksjonsordningen avviklet, og SSB vil publisere statistikk basert på kommunenes registreringer i NIR.

Slik gjør du det

Når du har registrert alt du skal, sjekk at NIR inneholder korrekt informasjon om kommunens introdeltakere:

 • Logg inn i NIR (innloggingslenke finner du i toppen av siden)
 • Velg NIR rapport «Deltakere som har avsluttet introduksjonsprogram»
 • For å lage rapporten:
  • velg kategori «kan tilbys introduksjonsprogram» og «rett og plikt introduksjonsprogram»
  • velg avslutningsår «2017» 
  • velg avslutningsårsak «med registrert årsak» og »ikke registret»
  • velg «Vis rapport»
 • Kontroller at NIR rapporten samsvarer med registreringer i kommunens fagsystem.
 • Dersom du oppdager at deltakere står oppført i NIR med feil avslutningsårsak, feilaktig står oppført som avsluttet, mangler registrering avsluttet program m.m.: Rett feilen direkte i NIR eller i kommunens fagsystem. Hvis du retter i kommunens fagsystem, sjekk at alt vises riktig i NIR etter at data har blitt overført til NIR. Vær særlig oppmerksom på dette:
  • Noen deltakere kan dessverre feilaktig stå med «flyttet» som avslutningsårsak i NIR, selv om personen fortsatt deltar i program. IMDi jobber med å rette dette, men vi ber deg i slike tilfeller å slette feilregistreringen direkte i NIR og eventuelt registrere korrekt avslutningsårsak dersom person er avsluttet i 2017.
  • Enkelte personer vises med en annen bostedskommune/bydel enn den kommunen/bydelen som følger opp personen ved registrering av avslutning. Dersom personen er å finne i rapporten, vil personen bli inkludert i kommunens/bydelens resultater for introduksjonsordningen 2017 selv om rapporten viser en annen bostedskommune/bydel.
  • Personer som bor på skjermet adresse fremkommer ikke i resultatoversikten.
 • Kontroller at personer som har deltatt i program i din kommune i løpet av 2017 er registrert i NIR med de tiltak personen har deltatt på. Tiltak registrerer du i NIR under fanen «Deltakelse Intro».

Trenger du hjelp?

Hvis du opplever problemer med registrering, meld inn en sak til oss. Saken merker du med «Introresultat 2017».

Hvis du ikke klarer å logge inn i NIR, ring oss på 40 00 19 60.

Hvis du lurer på hvordan du registrerer i NIR, se NIR-håndbok under.

Fant du det du lette etter?