Rekordmange deltok i introduksjonsprogram

I fjor deltok 24 000 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, det høyeste antallet noensinne. De fleste av deltakerne i fjor kom fra Syria. Se tallene for din kommune i vår statistikkløsning.

Sist oppdatert: 28. august 2017

Statistisk sentralbyrå har publisert nye tall om deltakere i introduksjonsordningen. Her er noen av hovedfunnene:

  • De fleste av deltakerne var fra Syria, deretter følger Eritrea og Somalia. Personer fra disse tre landene utgjorde 75 prosent av alle deltakere. 
  • Antall deltakere økte fra 17 900 i 2015 til 24 000 i 2016, altså hele 34 prosent flere enn året før. 
  • Hordaland hadde flest deltakere i introduksjonsprogrammet (2127), før Rogaland (1897) og Akershus (1830). 
  • Det er også flere kommuner enn tidligere som har hatt deltakere i programmet: 407 kommuner oppga at de hadde deltakere i ordningen i 2016 mot 366 kommuner i 2015 og 336 kommuner i 2014. Dette har sammenheng med at stadig flere kommuner bosetter flyktninger. 
  • I fjor var det betydelig flere menn enn kvinner som deltok i introduksjonsprogrammet, rundt 60 prosent. Det er en endring fra tidligere år, da kjønnsfordelingen har vært tilnærmet lik.
  • Litt under halvparten var mellom 26 og 35 år. 
  • Ved utgangen av 2016 var 75 prosent fortsatt i programmet. 

Les også om resultater for introduksjonsprogram 2016.

Henter figur...
Fant du det du lette etter?