Resultater for introduksjonsprogram 2016

I fjor avsluttet rekordmange introduksjonsprogram – til sammen 4469 personer. 46 prosent av disse gikk over i arbeid eller utdanning. Det var kommunene i Aust-Agder, Finnmark, begge Trøndelagsfylkene og Akershus som samlet sett fikk beste resultater.

Sist oppdatert: 6. juli 2017

Dette viser data som kommunene har registrert i Nasjonalt introduksjonsregister eller direkte til IMDi.

Hva sier tallene?

Som tidligere år går menn i større grad over til arbeid eller utdanning enn kvinner. For de som avsluttet i fjor gjald det 53 prosent av mennene og 36 prosent av kvinnene.

I 194 kommuner var det fem eller flere deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2016. I en tredjedel av disse kommunene gikk 55 prosent eller mer av deltakerne direkte ut i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram.

Det er store variasjoner mellom fylkene både når det gjelder antall deltakere som avsluttet og andelen som gikk over i arbeid eller utdanning:

TABELL: RESULTATER FOR INTRODUKSJONSPROGRAMMET 2016 ETTER FYLKE OG FOR HELE LANDET
FylkeAntall avsluttetAndel i arbeid eller utdanningAntall over til arbeidAntall over til utdanning
Aust-Agder 93 58 % 9 45
Finnmark 115 56 % 32 32
Sør-Trøndelag 286 54 % 93 61
Nord-Trøndelag 212 53 % 49 64
Akershus 314 53 % 97 69
Hedmark 121 52 % 29 34
Østfold 129 50 % 26 39
Møre og Romsdal 266 50 % 41 91
Oslo 413 47 % 151 44
Sogn og Fjordane 116 47 % 27 27
Buskerud 191 45 % 48 38
Nordland 307 44 % 60 75
Rogaland 352 43 % 81 71
Hordaland 475 42 % 116 85
Troms 241 41 % 71 29
Vestfold 125 41 % 28 23
Oppland 183 40 % 39 34
Vest-Agder 242 36 % 39 48
Telemark 252 33 % 39 43
Hele Norge*446946 %1087961
* Totaltallet for hele Norge inkluderer 36 personer med skjermet identitet.

Hva kan din kommune gjøre for å få bedre resultater?

  • Kommunene har ulike forutsetninger og erfaringer med kvalifisering av flyktninger. Mens noen har et bredt næringsliv med muligheter for praksisplasser eller et tett samarbeid med frivilligheten, mangler noen kommuner et slikt samarbeid. Her finner du råd om hvordan kommunene kan utvikle gode og tilpassede kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere.
  • IMDi anbefaler mer bruk av utdanning i introduksjonsprogrammet. Dette vil være tema for et kompetansehevingsprogram for programrådgivere høsten 2017.
  • Mange kommuner arbeider målbevisst og får god uttelling i form av resultater. I IMDis kommuneundersøkelse oppgir imidlertid litt over halvparten at de har et mål for hvor stor andel av deltakerne som skal i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram. IMDi anbefaler at kommunene i større grad bruker statistikkløsningen på imdi.no for å sette mål og få bedre styringsinformasjon. 
Fant du det du lette etter?