Hvordan kan innvandrere bidra til lokal samfunnsutvikling?

Distriktssenteret og IMDi har utviklet et hefte om hvordan kommunene kan jobbe for å øke innvandreres deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Her finner du fagtekster om temaet og gode eksempler fra andre kommuner.

Sist oppdatert: 14. mars 2017

Vellykket integrering er en viktig del av lokalt utviklingsarbeidet, siden alle innbyggere er med å forme lokalsamfunnet de bor i. For å gi innvandrere innpass i arbeids- og samfunnsliv, må kommunen samarbeide med næringsliv, frivillighet og lokalsamfunn. Andre som har en viktig rolle her er aktører som bidrar til kommunenes forsknings- og utviklingsaktiviteter med finansiering, rådgivning eller lignende.

I temaheftet «Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling» har Distriktssenteret og IMDi samlet eksempler på hvordan kommunene kan jobbe med dette. Heftet gir deg også mer kunnskap om temaet gjennom fagtekster. Fagkunnskapen i heftet tar utgangspunkt i funn fra NIBR-rapporten "Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering".

Kommuner eller fylkeskommuner som ønsker trykte hefter til eksempelvis arrangementer, møter eller opplæring, kan gjøre det på siden til Distriktssenteret. Heftene blir sendt ut kostnadsfritt.

Bestill temaheftet her.

Se også:

Lokale utviklingsverksteder

Agenda Kaupang har gjennomført tre lokale utviklingsverksteder, der frivilligheten, næringslivet og kommunen har sett på samarbeidsløsninger i integreringsarbeidet. Sluttrapporten inkluderer forslag til modell for gjennomføring av slike verksteder.

Fant du det du lette etter?