50 000 flyktninger bosatt på fem år

I 2017 bosatte IMDi 11 000 flyktninger i norske kommuner. Det betyr at 50 000 flyktninger har fått nytt hjem i Norge de siste fem årene. Her finner du tall for din kommune.

Sist oppdatert: 1. mars 2018

– Det er et godt samarbeid mellom IMDi og kommunene om bosetting av flyktninger og det gir resultater. Vi bosetter raskere og dermed går ventetiden og antall flyktninger i mottak ned. Nå må vi sørge for at flyktningene kommer i jobb og blir en del av lokalsamfunnet, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Fullt trykk på integrering

Flere år med mange bosatte flyktninger betyr at over 21 000 personer nå deltar i kommunenes introduksjonsprogram. Gjennom dette programmet får flyktningene norskopplæring og nødvendig språkpraksis og arbeidstrening, som skal gjøre det lettere for dem å komme inn på arbeidsmarkedet.

Selv om det nå kommer færre flyktninger til Norge, oppfordrer IMDi kommunene å opprettholde tilbudet til dem som allerede er her. For hver flyktning som bosettes, får kommunene et integreringstilskudd over fem år.

– Det lønner seg å investere i integrering. Hvis flyktningene blir stående utenfor arbeidslivet, vil det merkes på flere av kommunens utgiftsposter. Vi vet også at situasjonen fort kan snu, og at bosettingsbehovet kan øke raskt. Da er det viktig at integreringstiltak og kompetanse er på plass, sier Libe Rieber-Mohn.

Dette er nøkkeltall for bosetting av flyktninger

  • I fjor bosatte IMDi til sammen 11 078 flyktninger, hvorav 759 enslige mindreårige. Det tok i gjennomsnitt fem måneder fra de fikk vedtak om opphold til de kunne flytte til sin kommune. Det er over tre måneder kortere enn i 2015.
  • Ved utgangen av 2017 ventet 1 045 flyktninger i mottak på å bli bosatt. Det er det laveste antallet på ti år og en fjerdedel sammenlignet med året før.
  • I år har IMDi bedt kommunene bosette 4 400 flyktninger, inkludert 150 enslige mindreårige. Den kraftige nedgangen skyldes at færre asylsøkere kommer til Norge.

Les mer og last ned årsrapport for bosetting på denne siden.

Henter figur...
Fant du det du lette etter?