Forsterket samarbeid for integrering

Frivillige organisasjoner er sentrale i arbeidet med å få til vellykket integrering. Derfor har IMDi inngått nye samarbeidsavtaler med ni frivillige organisasjoner.

Sist oppdatert: 2. mars 2018

– Skal vi lykkes med å få flere innvandrere som aktive deltakere i arbeids- og samfunnsliv, må vi spille på lag med frivilligheten. Disse avtalene legger et godt grunnlag for å få det til, sa IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn da hun undertegnet avtalene 2. mars.

De ni organisasjoner som har inngått avtaler med IMDi er:

  • Den Norske Turistforening
  • Frivillighet Norge
  • Norges Fotballforbund
  • Norges Frivilligsentraler
  • Norges idrettsforbund
  • Norges Røde Kors
  • Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Norsk Folkehjelp
  • Redd Barna

Frivillige organisasjoner fungerer som møteplasser for folk med og uten innvandrerbakgrunn.  De skaper sosiale nettverk, tillit og tilhørighet.

Samtidig bidrar organisasjonene med spesifikke integreringstiltak som norsktrening, leksehjelp, flyktningguide og informasjons- og veiledningstiltak. Slike tiltak er et viktig supplement til kommunenes integreringsarbeid.

– Det er blitt bosatt over 50 000 flyktninger i norske kommuner de siste fem årene – og vi står overfor en stor integreringsjobb. Med denne signeringen ønsker vi å fornye og forsterke samarbeidet med frivillige organisasjoner i den store integrerings- og kvalifiseringsdugnaden vi er i gang med, sa Libe Rieber-Mohn.

Les mer om frivillighet og integrering på denne siden.

Fant du det du lette etter?