Kontroller kommunens introresultater i NIR

IMDi ber kommunene på nytt sjekke hva som er registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for deres deltakere i introduksjonsprogrammet i 2017, og rette opp i eventuelle feil eller mangler. Ny frist er 16. mars.

Sist oppdatert: 26. februar 2018

Dette må du gjøre

Kommune må kontrollere registeringer i NIR som viser:

 • avslutningsårsak for deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i løpet av 2017, og
 • tiltak i introduksjonsprogrammet for samtlige deltakere i løpet av 2017

Dette gjelder både kommuner som registrerer direkte i NIR, og de som bruker egne fagsystemer.

Hvorfor må du gjøre dette på nytt?

IMDi har tidligere bedt kommunene sjekke registreringer i NIR, med frist 15. januar. Under det arbeidet ble det identifisert noen feil i NIR som gjorde at kommunene ikke fikk registrert alt de skulle. Nå er disse feilene rettet opp, og vi ber alle kommuner om å kontrollere registreringer i NIR på nytt. Vi beklager merarbeidet dette har gitt kommunene. 

IMDi og Statistisk sentralbyrå (SSB) vil bruke disse dataene til ulike statistikker for introduksjonsprogrammet som offentligjøres til våren.

Slik gjør du

 • Logg inn i NIR (innloggingslenke finner du i toppen av siden)
 • Velg NIR rapport «Deltakere som har avsluttet introduksjonsprogram»
 • For å lage rapporten:
  • velg kategori «kan tilbys introduksjonsprogram» og «rett og plikt introduksjonsprogram»
  • velg avslutningsår «2017» 
  • velg avslutningsårsak «med registrert årsak» og »ikke registret»
  • velg «Vis rapport»
 • Hvis kommunen bruker eget fagsystem, kontroller at NIR-rapporten samsvarer med registreringer i fagsystemet.
 • Dersom du oppdager at deltakere står oppført i NIR med feil avslutningsårsak, feilaktig står oppført som avsluttet, mangler registrering avsluttet program m.m.: Rett feilen direkte i NIR eller i kommunens fagsystem. Hvis du retter i kommunens fagsystem, sjekk at alt vises riktig i NIR etter at data har blitt overført til NIR. Vær oppmerksom på at personer som bor på skjermet adresse ikke fremkommer i kommunerapporten i NIR.
 • Kontroller at personer som har deltatt i program i din kommune i løpet av 2017 er registrert i NIR med de tiltak personen har deltatt på. Tiltak registrerer du i NIR under fanen «Deltakelse Intro». Feilberegning på maksimalt antall timer per uke er nå rettet i NIR.

Trenger du hjelp?

Hvis du opplever problemer med registrering eller finner feil i NIR du ikke selv kan rette, meld inn en sak til oss. Saken merker du med «Introresultat 2017».

Hvis du ikke klarer å logge inn i NIR, ring oss på 40 00 19 60.

Hvis du lurer på hvordan du registrerer i NIR, se NIR-håndbok under.

Fant du det du lette etter?