Skal hjelpe unge utsatt for negativ sosial kontroll

IMDi har nylig lansert en kampanje rettet mot unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller faren for å bli etterlatt i utlandet. Hensikten med kampanjen er å informere om hvor det er hjelp å få.

Sist oppdatert: 4. april 2018

Kampanjen er rettet mot ungdom i alderen 15–20 år og spres i sosiale medier. Gjennom tre filmer belyses temaene negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og faren for å bli etterlatt i utlandet. De leder til nettsiden dittegetvalg.no, som forteller hvem man kan kontakte dersom man er bekymret på egne eller andres vegne. En uro, mistanke eller ønske om å få råd er nok for å ta kontakt med noen som kan hjelpe. 

– All ungdom i Norge skal ha mulighet til å leve frie liv og ta sine egne valg. Vi vet at en del ungdom må leve med urimelig strenge rammer. Filmene viser eksempler på det. Vi vil vise utsatt ungdom at det er hjelp å få, at det finnes noen å snakke med og å få råd hos, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

– Vi håper at vi gjennom filmene kan senke terskelen for å ta kontakt med noen som kan hjelpe enten det gjelder en selv eller noen en kjenner, sier Libe Rieber-Mohn.

Hjelp finnes blant annet hos ung.no, Røde Kors-telefonen, minoritetsrådgiver og rådgivere på skolen, helsesøster, lærer og barnevernet.

Fant du det du lette etter?