5 000 flyktninger skal bosettes i 2020

IMDi ber norske kommuner om å bosette om lag 5000 flyktninger til neste år. Dette er basert på nasjonale prognoser for forventet behov for bosetting av flyktninger i 2020. Over halvparten av flyktningene vil være overføringsflyktninger.

Sist oppdatert: 24. oktober 2019

Flyktningene er fordelt til kommunene etter et sett kriterier som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. I henhold til kriteriene skal flyktningenes bosettes spredt og styrt. Det betyr at det blir bosatt flyktninger i alle landsdeler.

– Regjeringens integreringsstrategi setter klare mål for bosetting og integrering av flyktninger. Den solide innsatsen fra kommuner over hele landet, kan bidra positivt til at vi når disse målene, sier Halwan Ibrahim, fungerende direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

I tillegg legger kriteriene vekt på flyktningenes mulighet til å få arbeid eller utdanning i regionen, kommunens integreringsresultater over tid og kommunens kompetanse, kapasitet og beredskap for variasjon i behovet for bosetting av flyktninger. Videre skal det, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel innvandrere.

– Vi må ha høye ambisjoner framover og jobbe målrettet for å oppnå gode resultater i bosettings- og integreringsarbeidet. Her er det viktig at flyktningene lærer seg norsk, tilegner seg kompetanse, får varig fortfeste i arbeidslivet – og dermed bidrar positivt til felleskapet, sier Halwan Ibrahim.

Alle anmodningstall på kommunenivå finner du her

Les mer om IMDis anmodning til kommunene om bosetting av flyktninger 

Nøkkeltall

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber kommunene om kommunene om å bosette 5 120 flyktninger i 2020, hvorav 140 enslige mindreårige flyktninger og 3000 overføringsflyktninger. Dette er omtrent på samme nivå som i 2019 (5 350 flyktninger, hvorav 150 enslige mindreårige flyktninger)
 • 210 norske kommuner er bedt om å bosette flyktninger i 2020. I 2019 spurte IMDi 235 kommuner 
 • Antall bosatte flyktninger de siste årene:
  • 2018: 4 903
  • 2017: 11 078
  • 2016: 15 291
  • 2015: 11 342
Fant du det du lette etter?