Frist for å registrere i NIR er 28. februar 2019

Har din kommune deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2018 uten at dette er registret i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)? IMDi minner om at fristen for å ajourføre registreringer i NIR er 28. februar 2019.

Sist oppdatert: 12. februar 2019

Kommunen må etterregistrere det som eventuelt mangler av vedtak, tiltak og avslutningsårsak i NIR for deltakere i introduksjonsprogrammet i 2018 innen 28. februar 2019. Registreringer foretatt etter fristen vil normalt ikke fremkomme i endelige tall som publiseres av IMDi og SSB i juni 2019.

Kommunene fikk tilgang til foreløpige resultater for 2018 via en e-post som ble sendt til alle brukere av IMDinett 18. januar. Foreløpige resultater for 2018 viser at mange personer står uten registrerte tiltak i introduksjonsprogrammet i 2018. Kommunene bør derfor særlig kontrollere at alle tiltak i introduksjonsprogrammet er registrert i NIR.

NB: De foreløpige tallene er hentet fra NIR 7. januar. Registreringer foretatt etter denne datoen er derfor ikke inkludert i de foreløpige tallene som kommunene fikk tilgang til i midten av januar.

Kontroller registeringer for din kommune

Slik gjør du det:

  • Logg inn i NIR
  • Velg NIR-rapporten «Deltakere som har avsluttet introduksjonsprogram»
  • Dersom du oppdager feil, for eksempel at deltakere står oppført i NIR med feil avslutningsårsak, feilaktig står oppført som avsluttet, mangler registrering avsluttet program m.m.: Rett feilen direkte i NIR, eller ved å korrigere i kommunens fagsystem og overføre dette på nytt til NIR. Hvis du retter i kommunens fagsystem, sjekk at alt vises riktig i NIR etter at data har blitt overført på nytt.
  • Kontroller at personer som har deltatt i program i din kommune i løpet av 2018 er registrert i NIR med de tiltak personen har deltatt i. Tiltak registrerer du i NIR under fanen «Deltakelse Intro». Deltakelse i norsk og samfunnskunnskap skal både registreres under fanen «Deltakelse norsk» og under fanen «Deltakelse intro» i NIR. Det er ingen NIR rapporter som gir oversikt over tiltak. Dere må derfor sammenligne NIR med kommunens egne tall. Sjekk introtiltak for din kommune for 2017 her.
  • Deltakere uten registrert avslutningsårsak vil inngå i resultatgrunnlaget som publiseres. Kommunene som ikke registrerer i NIR innen fristen risikerer å stå oppført med feil resultater når de publiseres i juni 2019.

Trenger du hjelp?

Hvis du opplever problemer med registrering eller finner feil i NIR du selv ikke kan rette, meld inn en sak til oss på IMDinett support. Saken merker du med «Introresultat 2018».

Hvis du ikke klarer å logge inn i NIR, ring oss på 40 00 19 60.

Om kommunens plikt til å registrere opplysninger i NIR, se introduksjonsloven § 25 a og forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 15.

Fant du det du lette etter?