Personer med begrenset tillatelse vises nå riktig i NIR

Ansatte i kommunen som registrerer opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) må gå inn og etterregistrere opplysninger for personer med begrenset tillatelse.

Sist oppdatert: 4. mars 2019

Endringer er nå på plass i NIR slik at man kan oppdatere registreringer knyttet til personer med begrenset tillatelse. Dette gjelder personer som er medlem av en barnefamilie eller som er enslig mindreårig med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet.

16. juni 2018 trådde en lovendring i kraft som utvidet målgruppen for introduksjonsprogram og norskopplæring til også å gjelde disse personene.

Les mer om hvilken rett og plikt personer med begrenset oppholdstillatelse har til deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Endringene som er implementert

Lovendringen ble implementert i NIR i to trinn. Fra januar 2019 fremkom overnevnte personer i NIR med riktige kategorier. Fra og med februar fremkommer de også med riktig fra-dato på kategoriene. Dette innebærer at kommunene nå kan etterregistrere vedtak, timer, tiltak med mer i NIR på personer som har kommet inn i målgruppen for de ulike ordningene siden lovendringen trådde i kraft 16. juni 2018.

Fristene for ordningene, herunder fristen for oppstart av introduksjonsprogrammet og for rett til opplæring, regnes fra 16. juni 2018 for de som allerede var i målgruppa på dette tidspunktet. For de som kommer inn i målgruppa etter denne datoen, regnes fristene fra den datoen de kom inn i målgruppa.

Trenger du hjelp?

Hvis du opplever problemer med registreringen meld inn en sak til oss på IMDinett support

Hvis du ikke klarer å logge inn i NIR, ring oss på 40 00 19 60.

Om kommunens plikt til å registrere opplysninger i NIR, se introduksjonsloven § 25 a og forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 15.

 

Fant du det du lette etter?