Ber kommunene bosette 5025 flyktninger i 2021

Til sammen er 211 kommuner bedt om å ta imot flyktninger til neste år.

Sist oppdatert: 30. oktober 2020

Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Libe Rieber-Mohn, understreker at det er stor usikkerhet knyttet til prognosene og at det kan komme endringer i antallet flyktninger som skal bosettes til neste år:

- Usikkerheten er først og fremst knyttet til konsekvenser av koronapandemien. Arbeidet med uttak og bosetting av overføringsflyktninger blir vanskeligere på grunn av restriksjoner både i uttakslandene og Norge, sier Rieber-Mohn.

IMDi sender ut sin anmodning til kommunene nå. Selv om det endelige antallet overføringsflyktninger først blir vedtatt i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet, ønsker IMDi å imøtekomme kommunenes behov for budsjettbehandling og planlegging.

Antallet flyktninger som blir bosatt i norske kommuner varierer fra år til år. I 2016 ble det bosatt over 15 000 flyktninger.

Fordeling av flyktninger har IMDi drøftet med fylkeskommunene og besluttet i samråd med KS, og tar utgangspunkt i kriterier bestemt av Kunnskapsdepartementet.  

Fant du det du lette etter?