Flere overføringsflyktninger bosettes

De siste årene har overføringsflyktninger utgjort en stadig større andel av flyktningene som bosettes i Norge. I 2019 utgjorde overføringsflyktninger 58 prosent av alle bosatte flyktninger.

Sist oppdatert: 18. februar 2020

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forventer at antall overføringsflyktninger utgjør den samme andelen i 2020.  

En overføringsflyktning (ekstern lenke) er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos UNHCR, men som ikke kan tilbys en varig løsning i landet der de oppholder seg. De blir derfor overført til et annet land.

I 2020 er det planlagt at 3000 overføringsflyktninger skal komme til Norge, omtrent like mange som i fjor. Disse blir valgt ut av uttakskommisjoner, hvor IMDi deltar sammen med andre etater i utlendingsforvaltningen.

Les mer: Bosetting av overføringsflyktninger 

Hva skjer på kommisjonsreisene? 

En samlet delegasjon reiser til uttakslandet, det vil si landet flyktningene oppholder seg i før overføring til, og bosetting i, Norge. 

Flyktningene gjennomgår flere intervjuer. Politiet foretar identitetsintervju og innsamling av biometriske data. UDI gjennomfører asylintervju og avgjør om flyktningene får komme til Norge eller ikke.

– IMDi kartlegger flyktningenes kompetanse og andre forhold som er relevant for bosetting i kommune. Samlet sett gjøres det et grundig arbeid før uttak av overføringsflyktningene, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi. 

Evakuering fra Libya 

De siste tre årene har mange flyktninger med bakgrunn fra Syria, Eritrea og Sudan blitt evakuert fra Libya. Dette skyldes svært vanskelige forhold for flyktningene som oppholder seg i landet. Siden 2018 har evakuering funnet sted via et transittmottak i Romania. Fra 2020 blir Rwanda et nytt transittland for flyktninger som evakueres fra Libya.

Fortsetter å bosette syriske flyktninger 

Norge fortsetter å bosette syriske flyktninger. Disse utgjør den største gruppen av bosatte flyktninger de siste fem årene. I år vil uttak av syriske flyktninger finne sted i Jordan og Libanon.  

Ulike nasjonaliteter fra Afrika 

I tillegg til evakuering fra Libya via Rwanda, vil IMDi i år fortsette å bosette sør-sudanere fra Etiopia og kongolesere fra Uganda. Norge skal også bosette sudanere, eritreere, jemenitter og somaliere fra nye uttaksland, som Kenya. 

Kvote for åpne plasser 

Enkelte overføringsflyktninger får vedtak om opphold på kvote for åpne plasser. Disse personene blir ikke intervjuet av norske myndigheter, men får vedtak på bakgrunn av en gjennomgang av deres saksmapper. Dette kan være saker fremmet av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), ambassader, Helsingforskomiteen eller ICORN (ordning for bosetting av fribyforfattere)

Infografikk som viser hvilke land uttakene av overføringsflyktninger foregår i.Oversikt over hvilke land uttak av overføringsflykninger foregår i 2020.

Fant du det du lette etter?