Nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram

IMDi skal for første gang gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse om deltakernes egne erfaringer med introduksjonsprogrammet. For et best mulig resultat er det viktig at kommunene tilrettelegger for at mange svarer.

Sist oppdatert: 30. november 2020

Verdifull informasjon fra deltakerne

I undersøkelsen får deltakerne si sin mening om de er fornøyd med opplæringen, om de trives med å delta, og om det er noe som oppleves negativt i programmet.

Invitasjonsbrev til introduksjonsdeltakere om å delta i brukerundersøkelsen, samt selve brukerundersøkelsen er oversatt til 18 språk/dialekter, både som tekst og lyd.  Det er spesielt deltakernes motivasjon, trivsel og opplevd nytte av å delta i introduksjonsprogrammet IMDi er opptatt av å undersøke og formidle.

Å få kunnskap om deltakernes erfaringer er svært viktig for å utvikle et enda bedre og tilrettelagt tilbud for den enkelte. Målet er at svarene fra undersøkelsen skal være verdifulle for den enkelte kommunes arbeid og for videreutviklingen av introduksjonsprogrammet som et nasjonalt tilbud.

Bistand fra kommunene

For å gjennomføre undersøkelsen trenger IMDi bistand fra kommunene. IMDi har bedt om kontaktersoner i hver kommune. Disse får tilbud om å delta i et digitalt veiledningsmøte om gjennomføring av brukerundersøkelsen, og vil også få tilsendt tilgangskoder til gjennomføringen. Det er fortsatt mulig å registrere kontaktpersoner.

Når spørreundersøkelsen er gjennomført, vil kommunene få tilgang til resultatene for sin kommune, og vil dermed få verdifull kunnskap om hvordan deres deltakere opplever introduksjonsprogrammet. Nøkkeltall og nettartikler om sentrale nasjonale funn blir publisert på IMDi.no.

Fant du det du lette etter?