Bosetting av overføringsflyktninger: justert anmodning og omgjøring av bosettingsvedtak

Som følge av at behovet for å bosette flyktninger i 2020 har gått ned, har kommunene fått brev om å bosette færre flyktninger i år. IMDi vil ta grep for å øke sannsynligheten for at kommunene får brukt de bosettingsplassene som gjenstår.

Sist oppdatert: 11. september 2023

Mange kommuner venter fremdeles på å bosette overføringsflyktninger som IMDi fordelte/søkte ut før 12. mars. Flere overføringsflyktninger har ikke kunnet ankomme på grunn av koronarestriksjoner, og i flere saker er det fremdeles stor usikkerhet rundt når innreise til Norge vil være mulig. Dette medfører at bosettingsplasser blir «holdt av» i kommunen, og kan hindre bosetting av andre flyktninger. 

IMDi ønsker å øke sannsynligheten for at bosettingsplasser i kommunen blir brukt i år. Alle saker som er fordelt/søkt ut før 12. mars 2020 vil derfor trekkes.

  • Saker hvor det foreligger informasjon om at innreise til Norge er mulig vil fordeles på nytt. Disse sakene vil fortrinnsvis fordeles til samme kommune, dersom antall gjenværende vedtaksplasser tillater dette. Ved fordeling vil kommunen kunne informere hvorvidt det er kapasitet til å bosette saken, samt registrere ønsket bosettingsuke.
  • Øvrige saker vil IMDi først fordele på nytt når det foreligger informasjon om mulig innreise. På denne måten vil ikke disse sakene lengre «holde av» bosettingsplasser i kommunen, og plassene kan til fordel brukes til bosetting av bosettingsklare saker.
  • Nye saker, som ikke har vært fordelt eller søkt ut tidligere, vil fordeles når vi har informasjon om når disse kan ankomme Norge. Kommuner med en stor andel ledige bosettingsplasser vil bli prioritert ved fordeling av slike saker.

Det praktiske bosettingsarbeidet vil foregå slik:

Kommuner som har takket ja eller mottatt forespørsel om bosetting av overføringsflyktninger før 12. mars 2020:

  • Saken vil bli trukket i IMDinett.
  • Dersom det foreligger informasjon om at personene som inngår i saken kan ankomme Norge, vil saken fordeles på nytt. Fordelingen vil fortrinnsvis skje til samme kommune, men kun dersom antall gjenværende vedtaksplasser tillater dette. Vi ber derfor kommunene være oppmerksomme på eventuelle endringer i IMDinett i tiden fremover.
  • Kommunen må ta stilling til forespørsel om bosetting. Dersom fordelingen godkjennes, må kommunen sette ny ønsket bosettingsuke.
  • UDI vil bestille reise til flyplassen som ligger nærmest kommunen, og informere kommunen om ankomst. Det er fremdeles få flyavganger fra landene overføringsflyktningene befinner seg i, og det hender at flyavganger kanselleres. Dette kan gjøre at ankomsttidspunkt kan forskyves.

Vi gjør oppmerksom på at bosetting av overføringsflyktninger medfører at lovpålagt karantene gjennomføres i bosettingskommunen. IMDi har i samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI), Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon (KS) og utvalgte kommuner, utarbeidet en hjelpeliste for bosetting av overføringsflyktninger under koronasituasjonen. Hjelpelisten finner dere her

 

Til kommuner der sak om bosetting er trukket, men som ikke har mottatt ny forespørsel om bosetting:

IMDi vil avvente med å fordele saker til kommunene frem til det foreligger informasjon om mulig innreise til Norge. Når innreise for disse sakene blir mulig, vil kommuner med en stor andel ledige bosettingsplasser vil bli prioritert ved en slik fordeling. Dette innebærer at fordelingen ikke automatisk vil finne sted til den samme kommunen som opprinnelig hadde vedtak om å bosette saken. 

Enkelte kommuner har holdt av bolig til flyktningene. Kommuner som har gjenværende vedtaksplasser for bosetting, og der vedtak om bosetting er omgjort/fordelingen trukket uten at kommunen har mottatt ny forespørsel om bosetting, kan gjøre følgende: 

  • Meld inn ledig bolig i IMDinett. Vi ber om at dere skriver følgende under kommunens kommentar til innmeldingen: “Ledig bopel i kommunen som følger av at IMDi har trukket sak om bosetting av overføringsflyktninger”.
  • IMDi vil, så langt det lar seg gjøre, hensynta slike innmeldinger ved fordeling av bosettingsklare flyktninger.

Kommuner som har spørsmål om bosetting, kan kontakte IMDi via supportportalen for bosetting. Kommuner som har spørsmål om ankomst av overføringsflyktninger som er fordelt eller søkt ut etter 12. mars, kan kontakte UDI på 400 36 828, eller på e-post resettlement@udi.no.

Bosetting fra mottak

Bosetting fra mottak vil fortsette som vanlig, så lenge det er mulig i henhold til kommunens kapasitet og regjeringens tiltak og anbefalinger. Mottakene skal legge til rette for transport til alle deler av landet i dialog med bosettingskommunen. Transport i forbindelse med bosetting er ansett som nødvendig reise, og mottakene skal legge til rette for transport som er i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Vi ber kommunene melde inn ledig kapasitet i IMDinett, dersom kommunen har anledning til å gjennomføre bosetting fra mottak i nærmeste framtid.

Kommuner som har spørsmål om bosetting, kan kontakte IMDi via supportportalen for bosetting.

Fant du det du lette etter?