Tilskudd for 2020 lyst ut

IMDi lyser ut elleve ulike tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner.

Sist oppdatert: 13. januar 2020

Fire av ordningene har søknadsfrist i februar. 

Ny tilskuddsordning for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

Blant de utlyste tilskuddene er ett helt nytt: Tilskudd til etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring. Fylkeskommuner kan velge å søke om tilskuddet alene eller sammen med andre fylkeskommuner. Samlet er det 15 millioner kroner som skal deles ut.

Tilskuddsordninger overført til fylkeskommunene

Tre tilskuddsordninger er fra 2020 overført til fylkeskommunene. Dette er tilskudd til mentor- og traineeordningen, tilskudd til etablereropplæring for innvandrere og Jobbsjansen del B.

Fant du det du lette etter?