Bosetting av evakuerte afghanere er i gang

Det er stor vilje i landets kommuner til å ta imot afghanerne som kom til Norge i august. 

Sist oppdatert: 1. september 2021

I tett samarbeid med landets kommuner jobber IMDi med å bosette de evakuerte afghanerne. 235  personer blir i disse dager tatt imot av 30 kommuner i hele landet. Mange av disse kommunene har sagt ja på svært kort varsel.

God kapasitet

I 2021 har kommunene opplyst at de kan bosette totalt 4 954 personer, som er omtrent samme antall de ble bedt om å bosette. I tillegg har en rekke kommuner opplyst at de har større kapasitet ved behov. Hittil i år er det bosatt 1 804 personer. I tillegg er det søkt ut 1 179 personer. Av disse er 1 374 personer overføringsflyktninger. Det er altså stor vilje ute i kommune Norge til å bosette, og det er god kapasitet.

Mål om rask bosetting

De fleste afghanske flyktninger som er bosatt hittil i år, er overføringsflyktninger som fikk opphold i forbindelse med NATOs uttrekning fra Afghanistan. Disse sakene ble behandlet raskt, og flyktningene ble stort sett tildelt en kommune i løpet av én til to dager. Målet er at resten av de evakuerte også vil bli bosatt raskt.

Kartlegging i forkant av bosetting

Under normale omstendigheter kartlegger vi en overføringsflyktning i forkant av bosettingen, og sørger for en forberedelse på hva som venter i Norge. Kartleggingen er viktig, fordi utdannelse, kompetanse og andre behov har betydning for valg av bosettingskommune. Det gir også nødvendig informasjon til kommunene, slik at de kan tilrettelegge for god oppfølging og ivaretakelse. For gruppen som fram til nå har blitt bosatt, har ikke dette vært mulig. I disse sakene skjer kartleggingen i den enkelte kommune. For de som nå befinner seg på Oslofjord convention center og venter på å bli bosatt, skal IMDi gjennomføre kartleggingen i samarbeid med UDI.

Dette venter i den enkelte kommune

Alle som blir tatt imot i en kommune, skal få etablere seg i egen bolig. Barna skal få tilbud om barnehage, skole og SFO. For de aller fleste voksne vil introduksjonsprogrammet være neste steg, på vei mot arbeid eller utdanning. Enslige mindreårige flyktninger blir bosatt i kommuner som kan ivareta denne gruppens behov, og finne egnede botilbud. 

– Vi er glade for at så mange kommuner ønsker å bosette de evakuerte flyktningene, og at de har respondert så raskt, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Les mer om bosetting av flyktninger.

Fant du det du lette etter?