Integreringspakke III: rapporteringsskjema til kommunene sendes ut 12. november

Kommunene kan gjennom Integreringspakke III få kr. 45  000/deltaker som får utvidet introduksjonsprogram og kr. 8  000/deltaker som får utvidet norskopplæring. Bruk av tiltakene må rapporteres til IMDi.

Sist oppdatert: 4. november 2021

Det åpnes også for rapportering av tidligere ikke rapporterte tiltak som utløser tilskudd fra Integreringspakke II.

12. november sendes det ut e-post fra feedback@questback.com med navn Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og emne: «IMDi - Tilskudd fra integreringspakke III til kommunene krever innrapportering». E-posten inneholder skjema for innrapportering av tiltak som utløser tilskudd gjennom Integreringspakke III, og eventuelt tidligere ikke-rapportert bruk av tiltak som utløste tilskudd gjennom Integreringspakke II (våren 2021).

IMDi ber alle kommuner i Norge om å besvare rapporteringsskjemaet.

Svarfrist for rapporteringen er fredag 26. november 2021. IMDi tar sikte på å gjennomføre utbetalingen medio desember 2021.

Kommunen skal primært rapportere bruk av tiltak som utløser tilskudd gjennom Integreringspakke III. IMDi åpner imidlertid også opp for en siste rapportering av bruk av tiltak som utløser tilskudd fra Integreringspakke II, men som ikke ble rapportert inn til IMDi i juni 2021.

IMDi ber kommunene sørge for oversikt over bruken av tiltak som skal rapporteres inn, slik at dette er klart når dere mottar rapporteringsskjemaet fredag 12. november. Dvs at dere trenger å ha oversikt over hvor mange deltakere som har fått eller skal få tiltakene våren 2021 (Integreringspakke II) og høsten 2021 (Integreringspakke III).

Mer informasjon om integreringspakkene, tiltakene og målgruppene: Integreringspakkene og midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven under pandemien. For bistand angående vurdering av hvilke deltakere som er i målgruppene for tiltakene bes kommunene om å kontakte Statsforvalteren i det aktuelle fylket, eller eventuelt å sende en henvendelse til post@imdi.no og merke den med tydelig med tema.

E-posten sendes til kommunens elektroniske postmottak. Hvis deres kommune tilsynelatende ikke har mottatt e-posten, ber vi dere sjekke spamfilter eller få bistand fra deres IT-support. Hvis dere likevel trenger ytterligere teknisk bistand med rapporteringsskjemaet kan dere kontakte IMDi på post@imdi.no og merke henvendelsen med «21-06807 Rapporteringsskjema».

Hver kommune mottar en unik lenke. Dette betyr at kommunen må benytte sin lenke for å rapportere. Hvis kommunen samarbeider om introduksjonsprogrammet og/eller norskopplæringen med andre kommuner, må dere være obs på å benytte korrekt lenke.

Fant du det du lette etter?