Mer informasjon om koronavaksinering til nyankomne innvandrere

En ny nettressurs skal hjelpe lærere og programrådgivere i formidling av informasjon og dialog om vaksinasjonsprogrammet gjennom opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Sist oppdatert: 1. september 2021

Nettressursen utgjør ett av tiltakene for å nå målet om en høy vaksinasjonsdekning blant Norges befolkning. Den er et tilbud til kommunene i deres arbeid med å gi voksne nyankomne innvandrere informasjon og mulighet til å drøfte eventuelle spørsmål eller bekymringer knyttet til vaksinering mot korona. Nettressursen kan benyttes av lærere og programrådgivere i formidling av informasjon om vaksinasjonsprogrammet.

Ressursene på nettsiden er laget i et samarbeid mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Helsedirektoratet (Hdir), Folkehelseinstituttet (FHI) og Oslo kommune.

Forslag fra ekspertgruppe

Ekspertgruppen som har vurdert koronatiltak overfor innvandrerbefolkningen ble nedsatt 27. mai 2021 og leverte sin rapport med forslag til tiltak 23. juni 2021. Ekspertgruppen har vurdert en rekke tiltak knyttet til vaksinasjon, beredskap og kommunikasjon med innvandrerbefolkningen for å forebygge en mulig negativ utvikling i smitte blant innvandrerbefolkningen i tiden som kommer, samt sett på ulike sider av integrering i kjølvannet av pandemien. Et av tiltakene gruppen foreslo var et kommunikasjonstiltak som går ut på å gi informasjon om vaksinasjonsprogrammet gjennom opplæring i samfunnskunnskap.

Fant du det du lette etter?