Mer mangfoldig krisekommunikasjon

Informasjon og budskap til befolkningen er sentralt i håndteringen av kriser og alvorlige hendelser. IMDI og DSB har levert en rapport til regjeringen med forslag til å sikre dette bedre før neste krise.

Sist oppdatert: 9. desember 2021

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på oppdrag fra regjeringen utarbeidet en rapport med anbefalinger om hvordan lokale, regionale og nasjonale myndigheter kan tilpasse tiltak og kommunisere med innvandrerbefolkningen under en krise. Bakgrunnen er en bekymring om at ikke alle nås i pandemihåndteringen.

Det bor i dag en million innvandrere og barn av innvandrere i Norge. Det er en svært sammensatt gruppe.

– Mange forstår norsk, og får med seg myndighetenes råd og anbefalinger. Pandemien viser oss imidlertid at utfordringer som svake språklige- og digitale ferdigheter, kulturelle barrierer og sosio-økonomiske forhold i enkelte deler av innvandrerbefolkningen gjør myndighetenes formidlingsjobb mer krevende, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Koronakommisjonens rapport fra april i år konkluderer med at myndighetene, samlet sett, har lykkes godt med kommunikasjon til befolkningen. Men rapporten sier også at myndighetene ikke har lykkes like godt med å nå ut til deler av innvandrerbefolkningen.

– I arbeidet har vi tatt med oss erfaringene fra pandemien, og ser framover. Målet er å stå bedre rustet ved neste krise. Pandemien har vist hvor viktig et utvetydig og enkelt språk er for å nå fram til alle, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.  

Rapporten inneholder til sammen 32 tiltak. Disse utgjør et grunnlag for mer systematisk arbeid for å inkludere mangfoldsperspektiv i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Fant du det du lette etter?