Nasjonal brukerundersøkelse for introduksjonsdeltakere 2021

Nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram ble åpnet for besvarelser den 21. oktober 2021, og holdes åpen frem til 31. januar 2021. Svarfristen er utvidet på grunn av smitteverntiltak i forbindelse med pandemien.

Sist oppdatert: 11. november 2021

Mange kommuner er nå godt i gang med å tilrettelegge for gjennomføring av årets nasjonale brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram.  

Hittil har 530 introduksjonsdeltakere besvart undersøkelsen, og enda flere har vært inne og sett på undersøkelsen. 

Brukerundersøkelsen er tilgjengelig på 20 ulike språk med både tekst og lyd. Vi håper dette vil bidra til at så mange som mulig besvarer undersøkelsen. 

Er deltakerne i din kommune i gang med å besvare undersøkelsen? Du kan følge med på antall besvarelser i din kommune ved å logge deg inn i portal for brukerundersøkelsen 

Ukens 3 tips: 

  • Vi anbefaler at kommunene gjennomgår demoversjon av undersøkelsen sammen med introduksjonsdeltakerne før deltakerne selv besvarer undersøkelsen. Dette vil bidra til at deltakerne får en innføring i hvordan undersøkelsen er lagt opp, og vil gjøre det enklere å besvare undersøkelsen.    
  • Det er mulig å skifte valg av språk underveis i undersøkelsen. 
  • Hvis du ikke finner kommunens svarkode, kontakt IMDi: Anne Edman eller Birger Solfjeld Pedersen. 
Fant du det du lette etter?