Jobbsjansen 2021: Styrking av tilskuddsrammen og utvidelse av søknadsfrist

Regjeringen har i forbindelse med en ny tiltakspakke for integreringen av innvandrere, foreslått å styrke Jobbsjansen i 2021 med 25 millioner kroner. Søknadsfristen er utvidet til 10. mars.

Sist oppdatert: 17. februar 2021

Regjeringen har i forbindelse med en ny tiltakspakke for integreringen av innvandrere, foreslått å styrke Jobbsjansen i 2021 med 25 millioner kroner. Disse midlene kommer i tillegg til Stortingets bevilgning på 110,3 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2021, som ble utlyst av IMDi i januar 2021 jf. rundskriv 8/2021. Den totale tilskuddsrammen for Jobbsjansen i 2021 er således på 135,3 millioner. Ekstramidlene utlyses med forbehold om stortingets godkjenning av regjeringens forslag. Se tillegg 8-1/2021 til rundskriv 8/2021 for mer informasjon.

Kort oppsummert:

  1. Tilskuddsrammen for Jobbsjansen 2021 er utvidet fra 110,3 mill. til 135,3 mill.
  2. Målgruppen for Jobbsjansen 2021 er utvidet med følgende: Innvandrerkvinner i hushold som er blitt avhengige av offentlige ytelser pga. koronakrisen herunder arbeidsledighet, permittering, konkurs av næringsvirksomhet etc. omfattes av Jobbsjansen.
  3. Søknadsfristen er utvidet fra 25/2 til 10/3/2021.
  4. Ekstramidlene blir tildelt kommuner etter søknad sammen med de midlene som ble utlyst ved rundskriv 8/2021. Dette betyr i praksis at kommunene leverer kun 'en søknad om tilskudd i 2021.
  5. IMDi har endret søknadsskjemaet i samsvar med de overnevnte endringene. Kommunene som har levert inn eller begynt med utfylling av søknadsskjemaet bes om gjennomgå dette for eventuelle endringer.
Fant du det du lette etter?