Ber kommunene melde inn tidsplan for bosetting av flyktninger

For å legge til rette for rask bruk av bosettingsplassene, ber nå IMDi kommunene om å melde inn en tidsplan for bosetting av flyktninger til og med august 2022. Fristen for tilbakemelding er 25. april.

Sist oppdatert: 20. april 2022

IMDi anmodet den 18. mars alle landets kommuner om å bosette 35 000 flyktninger i 2022. Svarfristen gikk ut 31. mars. IMDi takker for kommunens positive svar på anmodningen om bosetting og for bosettingsviljen kommunen viser. Antallet bosettingsplasser og hvor raskt kommunen kan gjøre plassene tilgjengelige er helt avgjørende for rask bosetting av flyktninger.

Nå ber IMDi kommunene om å melde inn en tidsplan for bosettingen av flyktninger til og med sommeren 2022 for å legge til rette for rask bruk av bosettingsplassene. Tidsplanen skal inneholde et anslag over når kommunen kan bosette det antall flyktninger kommunen kan bosette fordelt ukesvis til og med august. Målet er å få en oversikt over tilgjengelig kapasitet fordelt frem til og med august 2022.

Bruk IMDinett

Vi ber om at kommunen sender tidsplanen til IMDi gjennom vårt system «IMDinett». Se brukerveiledning (side 67).

Det er viktig at innmeldingene om antall plasser som er registrert i IMDinett gjenspeiler den reelle tilgjengeligheten for bosetting i kommunen frem til august 2022. Vi ber derfor også om at innmeldingene oppdateres ved vesentlige forandringer i den tilgjengelige kapasiteten i kommunen.

Det er ønskelig at innmelding gjennom Antall plasser er forbeholdt dette formålet. Innmelding av boliger og bestemte personer kan fremdeles tas i bruk for å holde IMDi oppdatert på konkrete boligløsninger og forespørsler om bosetting av enkeltpersoner.

Tidsplanen kommunen melder inn regnes som veiledende, og IMDi vil fordele bosettingsklare fortløpende av antall bosettingsklare.

Vi ber om at kommunen melder inn tidsplanen så fort som mulig, og senest innen 25. april.

Slik registrerer du tidsplanen i IMDinett

  • Gå inn på hovedmeny Kommuner og klikk på venstremenyen Innmeldinger i IMDinett.
  • Kanseller eventuelle tidligere innmeldinger om antall plasser som ikke lenger er gjeldende ved å trykke på fanen Innmeldinger, velg innmeldingen om antall plasser som skal kanselleres. Klikk på Vis detaljer og deretter Kanseller.
  • Klikk deretter på venstremenyen Antall plasser for å opprette og sende innmeldinger om når kommunen kan ta imot flyktninger for bosetting.
  • Registrer antall personer i feltet Maks antall personer og fordel på riktig uke i feltet Klar for bosetting. Klikk deretter Send.
  • Gjenta steget over for hver enkelt uke som din kommune planlegger å bosette flyktninger ut hele 2022.
  • Ved behov for å oppdatere en tidligere innmelding kan brukeren enten sende inn en ny innmelding for å øke antall plasser i en bestemt uke, eller kansellere en tidligere innmelding og deretter sende inn en ny innmelding for å redusere antall plasser i en bestemt uke.
  • Brukeren må ha rollen Kommune_Bosetter_Skriv i IMDinett. Mangler du riktig tilgang i IMDinett? Les mer her: Tilgang og pålogging til NIR og bosetting samt IMDi Tilskudd.
Fant du det du lette etter?