Disse har fått tilskudd til koronainformasjon

98 ulike tiltak i regi av frivillige organisasjoner har fått innvilget midler til å jobbe målrettet med informasjon om pandemien og vaksinering. Tilskuddspotten var på 20 millioner kroner.

Sist oppdatert: 10. februar 2022

IMDi har ferdigbehandlet ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner for 2022. Regjeringen bevilget 20 millioner kroner til fordeling og 98 organisasjoner har nå fått innvilget midler til å jobbe målrettet med informasjon om pandemien og vaksinering.

Når samfunnet gradvis åpner er det særlig viktig å fortsette arbeidet med god og målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, slik at flere personer med innvandrerbakgrunn vaksinerer seg og mottar koronarelatert informasjon fra myndighetene.

Det har vært viktig for IMDi å tilrettelegge for en best mulig spredning på målgruppe, organisasjoner, geografi og type tiltak. Det gis tilskudd i alle landets fylker, med vekt på de 20 kommunene med størst innvandrerandel og de 10 kommunene som har fått særskilte midler til informasjonstiltak. Med de utvalgte organisasjonene/prosjektene vil vi nå ulike deler av innvandrerbefolkningen som har lav andel vaksinerte, blant annet enkelte grupper av arbeidsinnvandrere. Videre vil prosjektene treffe unge utsatte for negativ sosial kontroll, vold, eldre, barn og unge, kvinner og menn, personer med lav digital kompetanse, ulike språk- og etniske grupper, syke og nedsatt funksjonsevne, skeive samt personer uten bosted. Prosjekter med oppsøkende tiltak har også blitt prioritert.

Fant du det du lette etter?