Ny integreringspakke vedtatt – videreføring av utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring

Stortinget vedtok 24. januar 2022 en ny integreringspakke, som innebærer at tiltakene utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring videreføres i første kvartal av 2022.

Sist oppdatert: 27. januar 2022

Forslag til en ny integreringspakke ble lagt fram 14. januar 2022 i Prop. 51 S (2021–2022) og Stortinget behandlet og vedtok forslaget 24. januar 2022. Forslaget innebærer at tiltakene utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring videreføres, og bestemmelser vedrørende tiltakene er fastsatt i Forskrift om utvidet introduksjonsprogram og norskopplæring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 - Lovdata.

  • Deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven som startet sitt program mellom 1. januar 2020 og 31. mars 2020, har rett til å få utvidet programmet med inntil fire måneder, dersom den enkelte har behov for slik utvidelse for å komme i jobb eller utdanning. Tilskuddssats til kommunen per deltaker som får tiltaket er 45 000 kroner.
  • Deltakere som har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd og som avslutter opplæringen mellom 1. januar 2022 og 31. mars 2022, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil fire måneder. Retten gjelder også deltakere som deltar i ytterligere opplæring i norsk etter introduksjonsloven § 18 andre ledd. Tilskuddssats til kommunen per deltaker som får tiltaket er 8000 kroner.

Tilskuddene vil bli utbetalt fra IMDi på tilsvarende måte som for Integreringspakke II og III, basert på rapportering fra kommunene som gjennomføres i etterkant av 31. mars 2022.

Informasjon om integreringspakkene og de midlertidige lovene til introduksjonsloven og integreringsloven er samlet på en temaside som oppdateres fortløpende.

Fant du det du lette etter?