Tilskudd fra integreringspakke II og III

Kommunene kan fortsatt få tilskudd for tiltak som har vært gitt, eller fremover blir gitt til deltakere omfattet av midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven §§ 2 og 3, jf. § 11.

Sist oppdatert: 1. oktober 2022

Dette er under forutsetning av at kommunen ikke allerede har mottatt tilskudd for den samme deltakeren og det samme tilskuddet tidligere, ved innrapporteringene IMDi har gjennomført knyttet til Integreringspakke II og III.

Hva skal kommunen gjøre for å få tilskudd?

  1. Send en e-post til post@imdi.no.
  2. Merk emnet med «22-02299 – Innmelding av bruk av tiltak i midlertidig lov til introduksjonsloven»
  3. Kopier punktene under inn i e-posten.
  4. Skriv inn antall deltakere som har fått tiltakene kommunen krever tilskudd for på hver linje.
  • Utvidet introduksjonsprogram - Deltakere som startet introduksjonsprogrammet mellom 1. januar 2019 og 1. juli 2019, og som fortsatt var i program per 1. januar 2021:_________
  • Utvidet norskopplæring - Deltakere som avslutter* opplæringen mellom 1. januar 2021 og 30. juni 2021 (utvidelse med inntil 4 mnd): _________
  • Utvidet introduksjonsprogram - Deltakere som startet introduksjonsprogrammet mellom 1. juli 2019 og 1. januar 2020, og som fortsatt var i program per 1. juli 2021: _________
  • Utvidet norskopplæring - Deltakere som avslutter* opplæringen mellom 1. juli 2021 og 31. desember 2021 (utvidelse med inntil 4 mnd): _________

Ved å melde inn nye deltakere/tiltak bekrefter kommunen at det ikke er mottatt tilskudd for den samme deltakeren og det samme tiltaket tidligere.

Vi minner om at e-posten ikke skal inneholde sensitive personopplysninger (eksempelvis DUF-nummer).

Hva skjer videre?

Kommunen vil få utbetalt tilskuddene i løpet av desember 2022.

  • Tilskudd for utvidet introduksjonsprogram: kr. 45 000
  • Tilskudd for utvidet introduksjonsprogram: kr. 8 000

Spørsmål?

Se IMDis temaside om Integreringspakkene og midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven under pandemien.

Fant du det du lette etter?