Behovet for kunnskap om arbeidsinnvandring og integrering er stort. Hensikten med «Integreringskart 2007» er å få frem en kunnskapsstatus. Dermed kan vi lettere kartlegge hvor vi mangler viten og hvor vi trenger forsknings- og utviklingsarbeid.

Integreringskart 2007 gir et historisk perspektiv og en oversikt over sentrale fakta fra bl.a. SSB og Utlendingsdirektoratet. Integreringsutfordringene beskrives med eksempler fra praktiske erfaringer i Norge, Polen og England. Arbeidsinnvandring, arbeidsmarked og velferd drøftes av representanter for partene i arbeidslivet.

18 artikkelforfattere har på oppdrag fra IMDi bidratt med sine perspektiver på dagens situasjon. Bidragsyterne representerer en rekke fag- og forskningsmiljøer fra inn- og utland, statistikere og sentrale personer i arbeidsliv og offentlig ordskifte.

Fakta om arbeidsinnvandring:

  • I 2006 ble det gitt nærmere 71 000 arbeidstillatelser, inkludert fornyelser (økning fra 27 405 i 2002). 39 000 av tillatelsene ble gitt til polske arbeidsinnvandrere.
  • 78 prosent av arbeidsinnvandrerne var i 2006 menn under 40 år.
  • Arbeidsmarkedet er sterkt kjønnsdelt. De fleste mannlige arbeidsinnvandrere går til bygg- og anleggsbransjen. Kvinnene arbeider med renhold, hotell- og restaurantdrift samt kantine- og cateringvirksomhet.
  • Det ble gitt 14 000 familieinnvandringstillatelser i 2006. Det var en stor økning i antall familieinnvandringstillatelser fra Polen (1700 tillatelser).

Se flere rapporter om

IMDis arbeid og arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?