Statsborgerseremoni for nye norske statsborgere. En veileder til bruk for Fylkesmannen

Statsborgerseremonien synliggjør at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn og at nordmenn har ulik nasjonal, religiøs og kulturell bakgrunn.

Utgitt: 2007

Statsborgerseremonien er en statlig oppgave og ansvaret for statsborgerseremonien er derfor lagt til Fylkesmannen. Denne veilederen skal hjelpe Fylkesmannen med å forberede og gjennomføre arrangementet.

Målgruppen for seremonien er personer som har fylt 12 år med vedtak om statsborgerskap etter 1. september 2006. Personer som har fylt 18 år skal avlegge troskapsløfte, mens det er frivillig for personer under 18 år. Seremonien skal være inkluderende i sin karakter. Det åpnes derfor for at inviterte kan ta med barn, nære familiemedlemmer eller venner som sine gjester.

Noen elementer vil være faste i enhver statsborgerseremoni. Disse er:

  • Avlegging av troskapsløfte
  • Utdeling av gavebok
  • Tale til de nye statsborgerne
  • Arrangementets høytidelige ramme

Andre elementer, som antall talere og kulturinnslag, plassering av de
nye norske statsborgerne i seremonilokalet, organisering av utdeling av gavebok og et eventuelt før- og etterarrangement, åpner for lokale variasjoner.

For å gi en idé om hvordan seremonien er tenkt, skisserer vi først gangen i seremonien. Deretter vil vi gå gjennom den praktiske planleggingen av seremonien.

Se flere rapporter om

bosetting.

Fant du det du lette etter?