Utfordringer for kvinner med innvandrerbakgrunn

Kvinner med innvandrerbakgrunn har lengre vei til jobb enn menn. Den gjennomsnittlige lønnsinntekten til kvinner med ikke-vestlig bakgrunn i Norge er i gjennomsnitt under halvparten av lønnsinntekten til kvinner med norsk bakgrunn.

Utgitt: 2007

Kvinner som har innvandret til Norge utgjør en viktig, uutnyttet arbeidskraftressurs, men under halvparten av kvinnene med ikke-vestlig bakgrunn har i dag lønnet arbeid. Blant kvinner med norsk bakgrunn er to av tre i jobb. Det framgår av IMDi-rapporten «Kvinner og arbeid: Utfordringer for kvinner med innvandrerbakgrunn», som analytiker Anders Fyhn presenterte tirsdag.

Rapporten gir en kunnskapsstatus ut fra foreliggende statistikk, forskning og utredning. Den peker på at det er behov for mer kunnskap om hva som kan forklare de store forskjellene i sysselsetting mellom kvinner med innvandrerbakgrunn og den øvrige befolkningen, og forskjellene mellom kvinner med ulik bakgrunn. Det er også behov for mer kunnskap om hvilke typer tiltak og virkemidler som kan bedre situasjonen.

Av rapporten framgår for øvrig at:

  • Kvinner med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i usikre, dårlig betalte og tunge jobber i randsonen av arbeidsmarkedet.
  • Kvinner med innvandrerbakgrunn tjener i snitt under halvparten av hva kvinner med bakgrunn fra vestlige land gjør.
  • Sannsynligheten for at kvinner skal være i arbeid øker med botid og utdanning.
  • Arbeidsdeltakelsen påvirkes av innvandringsgrunn. Personer som har bakgrunn som flyktninger er sjeldnere i jobb enn andre.
  • Det er store variasjoner i sysselsettingsgraden etter landbakgrunn. Andelen er spesielt lav for kvinner med bakgrunn fra Afghanistan (19 prosent), Somalia (20 prosent), Irak (22 prosent) og Pakistan (28 prosent).

Se flere rapporter om

arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?