Arbeidsinnvandring fra Polen og Baltikum

Syv av ti arbeidsinnvandrere sier at de ønsker å bosette seg i Norge. Hele seks av ti ønsker å ta med familien hit. Norsk oppleves som en av de største utfordringene.

Utgitt: 2008

Hvordan beskriver arbeidsinnvandrere selv integreringsutfordringene ved å bo og arbeide i Norge? Formålet med denne rapporten er å gi økt kunnskap om hvilke erfaringer og behov arbeidsinnvandrere selv har. Målet er at slik erfaringsbasert kunnskap skal være et bidrag til utformingen av rammebetingelsene for arbeidsinnvandring til fordel for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Arbeidsinnvandring utgjør hovedtyngden av innvandringen til Norge. Slik har det vært etter EU-utvidelsen i 2004. Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Norge tilsier fortsatt høy arbeidsinnvandring i årene fremover. Behovet for kunnskap er svært stort om de integreringsmessige utfordringene som følger av arbeidsinnvandring og familiegjenforening til personer som kommer til Norge som arbeidsinnvandrere.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har i 2007 utgitt en kunnskapsstatus om
arbeidsinnvandring i «Integreringskartet 2007». Her beskrev eksperter og forskere integreringsutfordringer som følger av økt arbeidsinnvandring. Nå suppleres denne kunnskapen med arbeidsinnvandreres egne erfaringer.

Se flere rapporter om

arbeidslivbosetting og norskopplæring.

Fant du det du lette etter?