Årsrapport 2007

En av IMDis oppgaver er å samle og spre kunnskap om integreringspolitikkens mål, tiltak og resultater. Årsrapporten inneholder artikler om bosetting av flyktninger, kvalifiseringsprogrammet ’Ny sjanse’, rasisme og diskriminering og bruk av tolk.

Utgitt: 2008

Gjennom denne årsrapporten ønsker vi å formidle status og fakta for noen av de områdene som stod i fokus i 2007, og som blant annet preget omtalen i media. Innledningsvis beskriver vi IMDis organisasjon, oppgaver og resultater i 2007.
Lesere som ønsker en mer detaljert oversikt over våre oppgaver og resultater i 2007, henvises til å lese virksomhetsrapporten fra IMDi til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Årsrapporten inneholder artikler om bosetting av flyktninger, kvalifiseringsprogrammet ”Ny sjanse”, rasisme og diskriminering og bruk av tolk. Artiklene gir oversikt over resultater i 2007 og utfordringer for 2008.

Introduksjonsordningen skal kvalifisere nyankomne innvandrere for arbeidslivet.
Årsrapporten inneholder tre fagartikler om introduksjonsordningen:

  • Hanne Kavli fra Fafo gir et innblikk i resultatene fra Fafo/ISFs ferske evaluering av introduksjonsordningen.
  • Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie skriver om NAVs arbeid med introduksjonsordningen.
  • I den tredje artikkelen fokuserer IMDi på hvordan introduksjonsarbeidet kan forbedres slik at enda flere kommer i arbeid eller utdanning etter endt program.

Se flere rapporter om

IMDis arbeidbosettingintroduksjonsprogram og arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?