Arbeidsinnvandring Konsekvenser for det kommunale apparatet

Rapporten tar for seg hvordan den nye arbeidsinnvandringen oppleves av kommunene. Undersøkelsen bygger på 30 dybdeintervjuer i 6 kommuner.

Utgitt: 2009

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gitt NTNU Samfunnsforskning AS i oppdrag å identifisere hvordan kommuner møter den økte arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa. I tillegg har vi bedt dem om å undersøke organiseringen og omfanget av norskundervisningen som gis til arbeidsinnvandrere og deres voksne familiemedlemmer.

IMDi har som oppgave å sette viktige integreringsutfordringer på dagsordenen. Arbeidsinnvandring har de siste par årene utgjort hovedtyngden av innvandring til Norge. Behovet for kunnskap om arbeidsinnvandring og de integreringsmessige konsekvensene av denne har derfor vært viktig.

Formålet med denne rapporten er å gi økt kunnskap om hvordan arbeidsinnvandringen oppleves og imøtekommes fra det kommunale tjenesteapparatet. Vi ønsker å formidle de gode grepene som kommunene har tatt i bruk for å møte en mer mangfoldig brukergruppe.

Se flere rapporter om

arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?