Undersøkelse om norskopplæring for asylsøkere

Norskopplæringen er viktig både for asylsøkere, mottaket og lokalmiljøet, men dagens tilbud på 250 timer vurderes som for lite, viser en undersøkelse fra TNS Gallup.

Utgitt: 2011

Ifølge mottaksledere og opplæringsansvarlige ønsker asylsøkerne å delta i norskopplæring, og den er svært viktig for den enkelte deltaker og på miljøet på mottaket. Dette kommer fram i “Undersøkelse om norskopplæring til asylsøkere” utført av TNS Gallup på oppdrag fra IMDi. Undersøkelsen bygger på 177 intervjuer av mottaksledere og opplæringsansvarlige for norskopplæringen.

Ordningen med norskopplæring for asylsøkere som er i ordinære mottak, ble gjeninnført 1. september 2007. Formålet med ordningen er at asylsøkere skal tilegne seg basisferdigheter i norsk slik at de kan kommunisere på enkel norsk i lokalmiljøet.

Høy deltakelse

De aller fleste mottak og opplæringssteder melder om høy deltakelse på norskopplæringen. Ved over halvparten av mottakene benytter over 90 prosent av asylsøkerne seg av tilbudet om norskopplæring og 77 prosent av mottakene melder at deltakerne gjennomfører 250 timer eller mer.

Mottaksledere melder at de aller fleste vil delta, men at ikke alle har anledning på grunn av helseproblemer, vanskeligheter med barnepass, eller at de har fått seg lønnet arbeid.

En helhetsvurdering av norskopplæringen viser et godt resultat både når den vurderes av mottaksledere og av opplæringsansvarlige. Trivsel for lærere og deltakere scorer svært høyt, det samme gjør kvaliteten på opplæringen og informasjonen til deltakerne.

Ønsker mer norskopplæring

Mottaksledere og opplæringsansvarlige mener at timetallet bør økes, at norskopplæringen bør gjøres obligatorisk for asylsøkere, samt at også asylsøkere som omfattes av Dublin-prosedyren bør gis tilbud om norskopplæring.

I tillegg blir det forslått bedre tilrettelegging av barnepass, mer praktisk undervisning og bedre tilrettelegging av undervisningen med tanke på nivå. Og ikke minst at de som har fått opphold og venter på å bli bosatt i en kommune, også bør ha tilbud om norskopplæring.

Se flere rapporter om

norskopplæring.

Fant du det du lette etter?